Nyní 
je na řadě proces územního rozhodnutí, na jehož základě bude následně zadáno vypracování kompletní dokumentace. Ta je nutná pro vydání stavebního povolení a dále pak projektu pro vyhlášení veřejné soutěže 
na zhotovitele stavby.

„V územním plánu města bylo potřeba využití plochy u brodského kulturního domu Ostrov změnit, aby nově mohla sloužit pro občanskou vybavenost, tedy i pro knihovnu," uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Ten podotkl, že tento proces začal již loni na podzim. „Změna územního plánu byla velmi důležitá, aby se zde vůbec mohlo o výstavbě krajské knihovny uvažovat. Nyní začne proces, ve kterém investor – Kraj Vysočina, požádá příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí. V rámci územního řízení se zkoumá celá řada podkladů a podnětů, prověřuje se soulad stavby 
a jejího umístění s územním plánem obce a s příslušnými ustanoveními zákona o územním plánování a stavebním řádu. V tomto procesu mohou teoreticky nastat i možné komplikace a zádrhele, které je třeba následně operativně řešit," konstatoval Honzárek.

Tato procedura může podle složitosti trvat přibližně tři až čtyři měsíce. 
Na tomto základě vznikne podrobnější a obsáhlá dokumentace pro vydání stavebního povolení.

„Jakmile bude územní rozhodnutí 
a stavební povolení pravomocné, stavbě nové krajské knihovny již nic bránit nebude," vysvětlil Honzárek.

Zamíchají s kartami krajské volby?

Kraj Vysočina aktuálně dokončuje podklady k celému projektu. Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek však již dříve uvedl, že přípravy projektu ještě několik let potrvají a ovlivnit je mohou i změny vyvolané krajskými volbami.

„Na samotnou stavbu bychom chtěli sehnat nějaké dotace," dodal Běhounek.

Citlivě pojatý návrh studie budoucí nové budovy Krajské knihovny Vysočiny je v aktuálních verzích skicován jako železobetonový monoblok 
s úzkým pásem oken na východní straně a na západní straně s částečně prosklenou stěnou připravenou na osázení pnoucí zelení. V projektu se také uvažuje o vybudování dvoupodlažního parkoviště.

Knihovna, která funguje 
v ne zcela ideálních podmínkách, musí do budoucna uspokojivě vyřešit nejen prostory pro čtenáře, ale také zázemí pro pracovníky.