„V minulých letech představenstvo LD pracovalo na přípravě stavby sídla. Po odmítnutí koupě domu v Habrech byl zakoupen pozemek v Dobrnicích, u něhož se ale žel ukázalo, že do schválení nového územního plánu je nezastavitelný. Na základě toho byla od soukromého zemědělce zakoupena část areálu bývalého kovošrotu v Leštině,“ informoval na úvod starosta Jeníkova Vlastimil Marušák.

Jak upřesnil, koupě areálu byla prvním rozhodnutím, které členové družstva podpořili, ale kritizovali ho a nelíbil se jim. „Družstvem byl najat projektant, který začal plánovat rekonstrukci a přestavbu celého areálu. Při prvních odhadech byla cena prací stanovena na asi 17 milionů korun, ale byli jsme ujištěni, že dobrým soutěžením může cena klesnout na asi 13 milionů,“ konstatoval Marušák.

Jak starosta dodal, při veřejné zakázce bylo zjištěno, že projekční kancelář zpracovala výkaz výměr mimořádně nekvalitně a firmy zaslaly desítky doplňujících dotazů.

„Na základě toho bylo stanoveno, že firmy ocení stávající rozpočet a s vítězem bude vedeno jednání o vícepracech. Vítězná firma vedla jednání velice agresivně, a i když LD přislíbilo řadu prací udělat vlastními silami a na vlastní náklady, cena díla se vyšplhala na více než 20 milionů korun bez DPH,“ popsal starosta Marušák další vývoj situace. Do této ceny nebylo započteno vnitřní vybavení staveb a řada stavebních prací, jako oplocení, terénní úpravy pozemku, odbahnění rybníčku a podobně.

Zbytečně luxusní záměr

„Takže konečná cena by vyšplhala na 23 a více milionů korun. Navíc takto navržené sídlo bylo obrovské a u stovek metrů čtverečních vůbec nebylo jasné jejich využití. I když jsme přesvědčeni o tom, že LD sídlo a zázemí potřebuje, na takto luxusní záměr, který by navíc stále byl jen rekonstrukcí starých chlévů, LD prostě nemá prostředky,“ konstatoval za vedení LDO Aleš Kronovít a zdůraznil, že s ohledem na zhoršující se situaci na trhu se dřevem megalomanské stavby nemá lesní družstvo rozhodně v plánu.

Proto Golčův Jeníkov při poslední členské schůzi nesouhlasil s výstavbou sídla a navrhl zpracování studie na skromnější a levnější stavbu s tím, že stávající stavby se zdemolují a postaví se výrazně menší novostavby. „Nechali jsme zpracovat architektonickou studii, která navrhuje skromnější podobu sídla za asi 8,8 milionu korun, dům správce za 2,7 milionu korun a demolici, terénní úpravy a další nezbytné práce za asi 1,5 milionu korun. Navíc není třeba vše dělat najednou, je možné budovat postupně, jak budeme mít prostředky, a nezadlužovat se. Naprostá většina prací půjde uhradit z rozpočtové rezervy, kterou má LD již vytvořenou,“ zdůraznil starosta s tím, že navíc při navržené podobě je stále ještě možné v případě potřeby projekt zeskromnit.

„Při posledních jednáních se k Jeníkovu přidala naprostá většina dalších společníků, takže je jisté, že se megalomanské stavbě podařilo zabránit, a nyní budeme jednat o výstavbě sídla skromnějšího, které opět musí odsouhlasit většina členů lesního družstva,“ zdůraznil starosta. Členy lesního družstva obcí Chraňbož jsou například město Habry, obec Číhošť, Kámen nebo Nová Ves u Leštiny. „Za město Habry na zasedání Lesního družstva Chraňbož jezdí zvolený zastupitel Zdeněk Kovář. Neznám všechny podrobnosti, a tak se nemohu k dané věci vyjadřovat,“ sdělil starosta Habrů Luděk Kovařík.