Nyní radní ve Ždírci plánují kostel postavit v lokalitě Na Pikulce. Má být velmi moderní. Kromě bohoslužeb bude sloužit i ke kulturním akcím. Už nyní má stavba ale svoje fanoušky i odpůrce.

Právě odpůrci moderního svatostánku, který město rozdělil na dva tábory, rozpoutali ve městě diskusi na téma, zda by se měl kostel ve Ždírci vůbec stavět. Pokud ano, tak v jaké podobě, když město nemá kulturní dům a dokonce ani vlastní hřbitov. Kostel si už nyní vysloužil u některých zatvrzelých odpůrců přezdívku kůlnička na dříví. „Už jako malá jsem si říkala, že je zvláštní, že u nás není kostel, ale stavět takový kostel, no nevím,“ konstatovala například Kateřina Zelená. Podle Roberta Pospíšila by radnice měla spíš než na kostel zaměřit svoje úsilí na vybudování kulturního domu, který by byl pro všechny. „Kostel jen pro někoho,“ podotkl Pospíšil.

Kulturní dům je totiž další důležitou budovou, kterou město Ždírec postrádá. V minulosti pro potřeby kulturního vyžití sloužilo kino v prostorách bývalé tkalcovny. Nyní se menší kulturní akce a besedy konají v galerii Doubravka nebo ve společenské místnosti pečovatelského domu. Pro plesy slouží například kulturní zařízení v Krucemburku. Podle Petry Burešové je samotná podoba kostela námět na dlouhou diskusi.

„Myslím, že si víc město zaslouží multifunkční centrum,“ konstatovala Petra Burešová. Podle rodiny Vaškových by ve městě kostel být měl, ale jinde než plánuje město, když Ždírec je město, ale hřbitov má v obci Horní Studenec. „Chtělo by to multifunkční centrum na plesy a podobně, jsme město, ale zábavy se pořádají v Krucemburku,“ posteskli si Vaškovi. Podle Terezie Sklenářové je podoba kostela nevhodná, stejně jako místo kde má stát. Podle jejího názoru by Ždírec neměl být moderní za každou cenu. Klasice se nic nevyrovná.

Moderní čtvrť moderní kostel

Ždírec nad Doubravou přišel o kostel za druhé světové války, což je víc než 70 let. Od té doby se věřící jezdí většinou do kostela v Krucemburku nebo se scházejí v náhradních prostorách. „Návrh kostela je zatím pouze studií, kterou zpracoval architekt Milan Stejskal. Studie, to znamená návrh kostela a jeho umístění, je jeho dítě. Atelier O2 navrhl totiž právě budovanou stavbu bytového domu s deseti byty pro spol. Vodovody a kanalizace HB a má tedy lokalitu U Pikulky dobře zmapovanou. Pan architekt již koncem minulého století pro Spolek pro výstavbu kaple ve Ždírci nad Doubravou zpracoval návrh kaple, kterou chtěl spolek umístit v centru obce. Již tehdy vedení města navrhovalo realizovat stavbu takzvaně na zelené louce uprostřed polí s výhledem na budoucí zástavbu dle územního plánu,“ informoval o plánu radnice starosta Jan Martinec. Jenže než se Spolek dohodl zda kapli stavět, volná plocha byla zastavěná.

Jak starosta upřesnil, Na Pikulce vedle supermarketu Albert je budova fitcentra, multifunkčí hřiště s perfektním zázemím, na něj navazuje pečovatelský dům se čtrnácti byty a pěti ordinacemi lékařů a toto nové druhé centrum města doplňuje bytový dům společnosti VaK a celá lokalita rodinných domků a bytových domů. Takže moderní kostel, který by měl být i kulturním centrem do lokality skvěle zapadá.

„Budova kaple či kostela se proto přímo nabízí, jelikož ve Ždírci chybí,“ zdůraznil starosta. Zastupitelstvo o možnostech výstavby diskutovalo už v červnu, pokud město podpoří stavbu finančně, předpokládá multifunkční využití jako ekumenického objektu pro potřeby více náboženských společností, jako centrum pro konání koncertů a v neposlední řadě jako rozlučkovou místnost pro smuteční obřady. Vše je ale teprve ve stadiu diskuzí a úvah. „Zda budova vznikne a zda bude její vzhled podle předložené studie, to posoudí nejdříve až zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb,“ upřesnil starosta