Most u Kámene převádí silnici první třídy číslo 38 přes místní Lučický potok u obce Kámen. „Denně po něm projede cca 8 500 vozidel, z toho přibližně jednu třetinu tvoří nákladní auta a kamiony. Most byl již na konci své životnosti; diagnostika u něj prokázala celou řadu vad,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiří Veselý.

Přes most je také plánovaná přeprava těžkých komponent pro dostavbu JE Dukovany. To vyžaduje násobně vyšší nosnost mostu. „Práce se soustředí také na úpravy přechodových oblastí, koryta potoka, či opravu a úpravu vozovky a systému odvodnění přilehlé křižovatky silnice I/38 s komunikací III/3471vedoucí do obce Tis,“ doplnil Veselý.

Původní most dělníci v uplynulých týdnech zdemolovali a na jeho místě už roste nový. Hotová je základová konstrukce. Dělníci nyní armují a bedňují dříky opěr pro základ nového mostu. „V druhé polovině července počítá harmonogram výstavby s betonáží celé mostní konstrukce najednou,“ uvedl mluvčí.

Nový most bude mít nosnost až devět set tun. Dlouhý bude šestnáct a půl metru a široký 7,35 metrů. Stát by měl necelých osmadvacet milionů korun bez DPH a uvézt do provozu ho chtějí silničáři nejpozději v listopadu.

Nový most bude mít nosnost až 900 tun. Dlouhý bude 16,5 m a široký 7,35 m. Koryto potoka uvnitř mostu bude odlážděno kamennou dlažbou do betonu. Na březích koryta bude provedena úprava, která je vyhovující pro pohyb migrujících živočichů. Za konci křídel opěr bude nezpevněná krajnice podél vozovky v délce 5,0 m rovněž odlážděna kamennou dlažbou do betonu. Dlažba se dle projektu překlápí ze sklonu římsy do sklonu krajnice 8% od vozovky. Ze strany zeminy je dlažba lemována betonovými obrubníky (100/250 mm), ze strany vozovky betonovými silničními obrubníky (150/300 mm).

Cena: 27,74 mil. korun bez DPH

Zdroj: ŘSD ČR

Auta tam nyní jezdí kyvadlově po mostním provizoriu. Rychlost je v místě snížená na maximálně 30 km/h. „Někteří motoristé však toto omezení nerespektovali a obzvlášť ve večerních a nočních hodinách najížděli na mostní provizorium vyšší rychlostí, hrozilo jeho poškození. Z toho důvodu byly před nájezdem na provizorní most z obou jeho stran nainstalovány dodatečně retardéry,“ vysvětlil mluvčí.