Stávající krajská knihovna sídlí v budově havlíčkobrodské Staré radnice, která však potřebám knihovny, zejména prostorově, nevyhovuje. Projekt na novou budovu se v Brodě připravuje již delší dobu. Původním záměrem bylo knihovnu postavit v areálu havlíčkobrodské nemocnice. „Tato akce se ale nakonec neuskutečnila s tím, že byla vybrána nová lokalita, a to u Kulturního domu Ostrov. Tady již zdárně proběhl projekt i soutěž na zhotovitele stavby,“ uvedl starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl.

Přibližné datum zahájení stavby zatím není stanoveno, za ideálních podmínek by se však knihovna mohla začít stavět po letních prázdninách. „V následujících dnech ještě běží lhůty pro odvolání proti rozhodnutí Rady Kraje Vysočina, pokud se nikdo neodvolá, bude Krajskou knihovnu Vysočiny stavět společnost ZLÍNSTAV a. s. za nabídnutou částku 178,9 milionů korun bez daně,“ doplnila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová .

Na stavbě knihovny se bude finančně podílet také Havlíčkův Brod. Zastupitelé města již dříve rozhodli o tom, že finanční spoluúčast bude přibližně ve výši jedné třetiny celkových nákladů, maximálně však do výše 50-ti milionů korun. „Tuto částku máme v rozpočtu města připravenou s tím, že takto jsme se domluvili s Krajem Vysočina a jsme připraveni peníze uvolnit,“ doplnil havlíčkobrodský starosta.

Město by mělo financovat zejména stavbu moderního dvoupodlažního parkovacího domu s kapacitou přibližně sto aut, které vyroste v bezprostřední blízkosti nové knihovny. „Jedná se o náklady ve výši zhruba 45 milionů korun,“ zmínil Jan Tecl.

Nová krajská knihovna bude mít dvě nadzemní patra, která budou sloužit jako čítárny, pro vzdělávání a studium nebo na trávení volného času. Knihovna bude mít i podzemní patro, kde bude depozitář. „Budou tu umístěny úseky beletrie, dětského oddělení, naučné literatury, ale také multimediální centrum nebo služby pro hendikepované. Budoucí krajská knihovna, která má i do budoucna zajišťovat činnost městské knihovny pro občany Havlíčkova Brodu, bude také disponovat konferenčním sálem o kapacitě sto osob, veřejným internetem a volně přístupnou kavárnou situovanou k Sázavě,“ nastínila mluvčí Kraje Vysočina.

Knihovna nabídne celkem tři a půl tisíce metrů čtverečních užitné plochy. „Těšíme se, že tady vznikne krásná knihovna, která nabídne nové příjemné prostory pro zaměstnance i veřejnost. Jsem moc rád, že občané budou moci tuto službu využívat,“ dodal Jan Tecl.