Dělníci již pracují na všech sedmi mostních objektech na trase silnice první třídy I/38, které svojí délkou tvoří čtvrtinu obchvatu. „Stavebně nejdále je most přes Stříbrný potok a polní cestu, kde stojí již všechny pilíře a obě opěry mostu. Celá nosná konstrukce by měla být kompletně hotová letos na podzim,“ informovala mluvčí městského úřadu Havlíčkův Brod Alena Doležalová.

Nejdelším ze sedmi mostních objektů bude téměř 300 metrů dlouhý most přes řeku Šlapanku a trať Českých drah Jihlava, Havlíčkův Brod. Aby bylo možné založit a následně vystavět pilíř mostu mezi náspem železniční trati a břehem Šlapanky, bylo nutné místo zpřístupnit pomocí provizorního mostu a komunikace. Nejzajímavější práce probíhají podle Doležalové na mostě přes trať Praha, Havlíčkův Brod a řeku Sázavu, a trať Havlíčkův Brod, Chotěboř,který je současně druhým nejdelším mostem na trase obchvatu. Mezi náspem železniční trati na Chotěboř a břehem řeky Sázavy dělníci staví provizorní komunikaci.

Následovat bude mostní konstrukce. Na začátku dubna započaly práce na výstavbě okružní křižovatky na silnici 1/38 u Svatého Kříže. Doprava byla v polovině března převedena na provizorní komunikaci. ŮNově se staví také místní komunikace k NovotnéhoDvoru, která bude nutná pro zajištění přístupu do tétomístní části města po uvedení obchvatu do provozu,“ dodala Doležalová. Tato stavba probíhá ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace, která obec připojuje na kanalizacia nový vodovod.