Pavilon Emergency, který se staví před původním centrálním vchodem do hlavní nemocniční budovy, má návaznost na hlavní nemocniční trakt. Stavba byla zahájena 20.12.2011 a termínem dokončení je konec října 2012. 

Vznikne tak , podle mluvčí nemocnice Petry Černo,  jediné kontaktní místo pro příjem urgentních a akutních pacientů a pro předání pacientů od zdravotní záchranné služby. Vše je koncipováno tak, aby se lékaři z různých odborností scházeli u akutního pacienta na jednom místě a předání pacienta od ZZS bylo bez jakýchkoliv časových ztrát. 

Stavbu financuje Kraj Vysočina.