„Rozpočtované náklady na stavbu jsou hrazeny částečně Krajem Vysočina ve výši 24 milionů korun, město Chotěboř se bude podílet částkou 16 milionů korun," informoval starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Tentokrát stavba průtahu povede ulicí Krále Jana. Předpokládané zahájení stavby je podle starosty duben 2015. Nepůjde ale jen o stavbu průtahu, poněvadž společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod zahájí i práce na výměně vodovodního potrubí v ulici Krále Jana od křižovatky s Havlíčkovou ulicí. „Celková délka úseku, který se bude upravovat, činí 2,276 kilometru," upřesnil starosta. Důležitou otázkou je financování. „Investiční akci bude financovat z rozpočtu a z dotace Kraj Vysočina, město Chotěboř podá žádost u Státního fondu dopravní infrastruktury," doplnil informace chotěbořský starosta. Stavba průtahu ještě nezačala, ale ze strany občanů se objevují některé připomínky a návrhy. Jedna se týká například stavby chodníků. „Zajímalo by mě, zda nově budované chodníky u nového průtahu budou zároveň sloužit i jako stezka pro cyklisty. Bylo by to asi vhodné. Následně uvažovaná cyklistická stezka by na ni dále mohla navazovat," navrhl radním například Pavel Kejř z Chotěboře. Stejně tak obyvatelům Chotěboře není jasné, proč chodníky vedou jen k některým firmám a k jiným zase ne.

Cyklostezka naváže na chodník

„Podél průtahu bude vybudovaný chodník až k společnosti ALTEC spol. s r.o. Chotěboř. Na vybudování tohoto chodníku byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí. Při získání dotace na bezpečný chodník v rámci udržitelnosti projektu nebude možné oficiálně povolit smíšený provoz na tomto chodníku," vysvětlila Zdenka Pospíchalová, vedoucí odboru investic a majetku města Chotěboř.

Proč plánovaný chodník vede jen k některým firmám, je podle městského úřadu proto, že podle jejich vedení zaměstnanci těchto firem mají zajištěnou dopravu do zaměstnání a chodník nepožadují.

V současné době se zpracovává projekt k územnímu řízení na prodloužení toho chodníku až k autobusové zastávce naproti společnosti ALKA HOLDING spol s r.o., na protější straně konce chodníku bude navazovat cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů.
V rámci stavby průtahu Chotěboří dojde k některým změnám. Například bude vybudována okružní křižovatka U Herrmanna, bude opravena celá komunikace v délce 2,7 kilometru, dále dojde k opravě silničních přechodů, parkovacích míst a bude vybudována část nového chodníku v délce přes jeden kilometr. „V Chotěboři dojde také k úpravě části místních komunikací i k výměně veřejného osvětlení.

Koordinační situace celé investiční akce je zveřejněna v současné době na webových stránkách města, celá stavba průtahu v ulici Krále Jana by měla skončit v říjnu 2015," doplnil starosta. Stavba průtahu je v Chotěboři důležitou investiční akcí číslo jedna již několik let, konkrétně od roku 2011. První etapa stavby začala v ulici Zámecká. Na první etapu stavby průtahu vypsalo město Chotěboř výběrové řízení. Stavba byla zahájena na jaře 2011, šlo o stavbu zhruba za dvě desítky milionů korun. V roce 2012 stavba průtahu pokračovala směrem do centra města. Tato část stavby stála 47 milionů korun.

Nová kanalizace

Z toho největším investorem byla společnost Vodovody a kanalizace, město a Kraj Vysočina se podílely zhruba jednou čtvrtinou. Uzavírky zkomplikovaly dočasně i život cestujícím autobusy. Dočasně totiž byly z náměstí odstraněny autobusové zastávky. Součástí stavby průtahu je pokaždé výměna kanalizace a vody včetně přípojek do objektů, oprava komunikace, vybudování parkovacích míst, chodníků a zpevněných ploch, nakonec i výměna veřejného osvětlení. Ke stavbě průtahu městem vede hned několik důvodů. Zmírnit složitou dopravní situaci ve městě, současně s tím provést rekonstrukci kanalizace, která je potřebná už delší dobu, stejně jako rekonstrukce veřejného osvětlení.