Důvodem je další etapa výstavby průtahu městem.

Proč není instalován alespoň mobilní semafor, nebo zajištěna přítomnost příslušníka policie, který by provoz v těchto špičkách řídil?, diví se motoristé.

Podle informací Městského úřadu v Chotěboři je v rámci probíhajících stavebních prací na silnici číslo II/345 zapotřebí počítat se zdržením. Ve schválené projektové dokumentaci a rozpočtu na stavbu nebylo s umístěním mobilních semaforů počítáno. Navíc by podle názoru úřadu a dopravní policie umístění semaforů zřejmě nemělo požadovaný vliv na plynulost provozu v křižovatce, protože není zatížená plynule celý den, ale pouze v nárazových vlnách. Pokud by zde dopravní semafor byl umístěn, dle zkušeností z první etapy rekonstrukce průtahu by řidiči ve frontách na znamení volno čekali neustále.