„V souvislosti se stavbou nového domova pro seniory, který se buduje místo pavilonu číslo 10 kterou provádí náš zřizovatel Kraj Vysočina, a se zahájením stavby pracoviště magnetické rezonance došlo v areálu nemocnice k omezení parkovacích míst,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Jak vysvětlila, vjezd do areálu je až do odvolání regulován pracovnicemi informačního centra a to po celý den, zejména však v ranních a dopoledních hodinách. „K dispozici je hlavní nemocniční parkoviště na Rozkošské ulici a parkovací místa v okolí areálu. Došlo také k uzavření průjezdu ulicí vedoucí k Domovu pro seniory a onkologii a dále na ulici Havlíčkovu po dobu nezbytně nutnou,“ upřesnila mluvčí s tím, že vedení nemocnice chápe, že stavební práce snižují komfort nejen v oblasti parkování, ale celé dopravní situace v areálu nemocnice, což snad návštěvníci nemocnice přijmou shovívavě.

Společné aktivity dětí a seniorů připravuje celá řada organizací.
Děti pomáhají seniorům, senioři dětem. Společně boří mezigenerační propast

Stavba magnetické rezonance u zadního traktu nemocnice přinese podle mluvčí Petry Černo i další změny hlavně v provozu některých ambulancí. „Zejména ambulancí ORL (ušní, noční krční) a práce oddělení RDG (radiodiagnostiky),“ dodala mluvčí Černo. V neposlední řadě půjde také o hlukové aspekty spojené se stavbou. „Nicméně přínosem bude zvýšení kvality diagnostických možností a naší léčebné péče,“ zdůraznila mluvčí.