Stavební stroje se ve Ždírci nezastaví ani v letních měsících. Například do poloviny srpna má být hotový chodník na Brodské ulici. „Firma Jan Matějka-autodoprava podala nejvýhodnější cenovou nabídku na výstavbu chodníku na Brodské ulici v části od přechodu pro chodce za kruhovým objezdem směrem k zastávce autobusu DIPP. Stavba za půl milionu korun bude hotova do poloviny srpna letošního roku,“ informoval obyvatele města starosta Jan Martinec. Další investicí je oprava autobusových čekáren nedaleko objektu cukrárny a bitra DIPP.

Čekárny jako nové

„Po několika letech úvah o formě opravy či výměně čekáren na zastávkách autobusu ve Ždírci nad Doubravou u cukrárny DIPP, rozhodla rada města o opravách stávajících čekáren. Práce omezí částečně užívání čekáren, ale odměnou budou vzhledově lepší stavby, které naše město reprezentují před projíždějícími motoristy,“ popsal průběh prací ždírecký starosta. Předpokládané náklady na opravu obou čekáren budou zhruba 300 tisíc korun. Rovněž tak rada města rozhodla o opravách Krátké ulice. „Rada města rozhodla, že město zadá společnosti M-SILNICE a.s. opravu Krátké ulice. Práce budou provedeny v souběhu s rekonstrukcí Luční ulice takříkajíc z jedné vody načisto. Oprava a rekonstrukce obou ulic vyjdou na 450 tisíc korun,“ upřesnil starosta Martinec. Kromě těchto oprav do života obyvatel Ždírce podstatně zasáhne i rekonstrukce mostu u Nového Ranska, se kterou by měli počítat hlavně motoristé.

„V období od 5. 6. 2017 do 12. 11. 2017 bude probíhat rekonstrukce mostu mezi Ždírcem a Novým Ranskem. Práce budou probíhat ve 2 etapách. Silniční provoz bude veden vždy volnou polovinou vozovky o šířce jízdního pruhu 3,2 metrů a bude řízen kyvadlově pomocí mobilního semaforu,“ sdělil místostarosta města Bohumír Nikl. Délka uzavřeného úseku bude asi 100 metrů. První etapa bude probíhat v nejbližší době, to znamená od 5. 6. do 20. 8. V té době bude jako první uzavřen jízdní pruh ve směru od Havlíčkova Brodu do Ždírce. Rekonstrukci bude provádět stavební firma z Lupenic, tuto akci ale město nefinancuje.

Malý Jirka z babyboxu je nyní v péči lékařů.
Chlapeček z babyboxu se jmenuje Jiří, po krajském hejtmanovi