Asi devět milionů korun hodlá věnovat město Ždírec do různých investičních akcí plánovaných na letošní léto. Nadpoloviční většinu některých nákladů se podařilo pokrýt z dotací.

Do konce října letošního roku by měla být ukončena výstavba multifunkčního hřiště v ulici Jižní. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhovělo žádosti města a poskytlo dotaci na výstavbu hřiště s umělým povrchem určeným pro míčové hry. Dotace ve výši 1,8 milionů korun by měla pokrýt téměř 50 procent nákladů stavby. Hřiště bude dokončeno do 31. října letošního roku," informoval ždírecké milovníky sportu starosta Jan Martinec.

ULICI OPRAVÍ Z GRUNTU

Už v loňském roce byl položen ve Ždírci asfaltový koberec na větší část Příčné ulice. Letos se zde stavební dělníci ale objeví znovu.
„Úsek v délce 107 metrů je nutné opravit takříkajíc z gruntu, to znamená vyměnit silniční obrubníky, vybudovat chodník a následně položit AB koberec. Ve veřejné soutěži podala nejnižší nabídku havlíčkobrodská společnost M-SILNICE, cena za dílo je 1,053 milionů korun," vysvětlil starosta Martinec, proč se na silnici bude znovu pracovat s tím, že rekonstrukce komunikace se uskuteční během srpna.

V červnu letošního roku rovněž stavební firma Martina Štěpánka zahájila stavbu nové hospůdky v areálu stadionu sportovního klubu Tatran, kde by už mělo být prakticky hotovo. Náklady stavby jsou ve výši 4,2 miliony korun.

Nového chodníku, zastávky autobusů a také tolik žádaného přechodu pro chodce by se měli dočkat rovněž obyvatelé obce Údavy, která je místní části Ždírce nad Doubravou. „Stavební firmy Skanska a Mikostav dokončují stavbu průtahu místní částí Údavy. Město hradí pouze výstavbu chodníků a přechodu pro chodce, výstavba zastávek je součástí stavby průtahu a tuto akci proto neplatí město, ale financuje ji Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava," upřesnil starosta Martinec.

Stavba bude ukončena už letos v červenci. Náklady města Ždírec nad Doubravou na tyto stavby v obci Údavy jsou 1,5 milionů korun.
Ještě během léta bude vybudována u zastávky u hasičské zbrojnice dlážděná plocha s novou prosklenou a osvětlenou čekárnou pro cestující, to vše v hodnotě 150 tisíc korun.