Aktuálně probíhá v Kraji Vysočina více než 43 stáží. Lepší šanci na trhu práce tak nabízí zájemcům téměř 130 zaregistrovaných poskytovatelů z řad zaměstnavatelů.

„Projekt nazvaný Stáže ve firmách, vzdělávání praxí (SVF), realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jak vyplývá ze statistik, celkově se v rámci projektu rozběhlo  již  více než 3 300 stáží po celé České republice. Zájem o účast na projektu projevilo v Kraji  Vysočina celkově již 1 050 uchazečů," informovala o projektu Sylva Sulaimanová.
Mezi těmi, kteří se rozhodli do projektu zapojit, je například Pavel Široký z Havlíčkova Brodu, generální ředitel Republikového centra vzdělávání, s.r.o.

„O projektu SVF jsem se dozvěděl jednak z médií, jednak se o problematiku vzdělávání dospělých, včetně klientů úřadů práce, profesně zajímám. Naše společnost spolupracuje jak s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak 
i s Fondem dalšího vzdělávání," vysvětlil Pavel Široký. 
K zapojení do projektu ho vedly dva základní aspekty.

Jak získat dobré zaměstnance

„Prvním důvodem byl zájem získat nové a kvalitní zaměstnance. Na současném trhu práce je sice velký počet nezaměstnaných klientů, ovšem jenom malá část z nich má vhodné pracovní kompetence a zkušenosti. I my, jako většina firem, musíme velmi často přijímat zaměstnance pouze na základě jejich osobnostního profilu. Odbornost a pracovní návyky pak řešíme dalším vlastním doškolováním. Projekt Stáže ve firmách tento postup nejen kopíruje, ale 
i standardizuje. Druhým hlediskem, v současné ekonomické situaci ČR rovněž velmi významným, je finanční stránka celého programu. Pro firmu je velmi zajímavé, pokud na proces zaškolování stát finančně přispívá, neboť se tím velmi zjednodušuje proces adaptace nového zaměstnance i chuť zaměstnavatele riskovat při vytváření nových pracovních míst," upřesnil Pavel Široký.

Z hlediska zaměření Republikového centra vzdělávání je většina stáží administrativní povahy.

„Naše firma se do projektu zařadila ihned na jeho začátku a většinou využívá stážisty v oblasti ekonomiky, na pozici účetní, v oblasti administrativy, projektového řízení i kariérového poradenství. S většinou stážistů jsme byli spokojeni, téměř každého druhého stážistu naše firma následně zaměstnala. Mohu tak konstatovat, že projekt SVF má z mého pohledu významné přínosy pro trh práce. I v případě, že stážista nakonec u poskytovatele stáže do pracovního poměru nenastoupí, získává v průběhu stáže potřebné pracovní kompetence, zkušenosti a reference. Projekt SVF tak naplňuje heslo Tomáše Bati, když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti," popsal svoje zkušenosti s projektem ředitel Široký.  Jednou ze stážistek v Republikovém centru vzdělávání je například Lucie Stránská z Havlíčkova Brodu.

Stážistka projekt našla na internetu

„O projektu Stáže ve firmách jsem se dozvěděla z internetu, náhodou jsem narazila na odkaz a poté, co jsem si o projektu přečetla nějaké informace, tak jsem se do něj přihlásila. V evidenci úřadu práce jsem byla asi 2 měsíce, než jsem nastoupila na stáž. Vystudovala jsem bakalářský studijní obor Veřejná ekonomika a správa. V Republikovém centru vzdělávání jsem stážistka na pozici lektora," prozradila Lucie.

Podle Sylvy Sulaimanové je projekt Stáže ve firmách určen přednostně osobám na trhu práce nějakým způsobem znevýhodněným.  „Projekt má za cíl zvyšovat konkurenceschopnost na trhu práce a umožnit stážistům získat praxi a nové dovednosti. Výstupem bude Národní katalog stáží a databáze poskytovatelů stáží.

Díky této nové formě vzdělávání už 1 535 stážistů úspěšně dokončilo stáž a odneslo si certifikát dokládající jejich praktické dovednosti. Několika desítkám z nich pak bylo díky stáži nabídnuto zaměstnání," informovala Sulaimanová.
Největší zájem poskytovat stáže je hlavně na Moravě, především pak v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském, a v Praze.

Velký zájem o stáže ve firmách nás samozřejmě těší. Chceme docílit ukotvení stáží v české legislativě jako uznávané formy vzdělávání. To je motivace, která udává směr naší práci," komentuje situaci Martina Arnolodová z Fondu dalšího vzdělávání.