Zhoršující se stav poškození omítek a zdiva štítu kostela svaté Rodiny si vyžádal celkovou opravu průčelí včetně finálního nátěru omítek a dále restaurátorské práce kamenných architektonických prvků. Celá akce proběhla pod dohledem orgánů státní památkové péče.

Náklady na opravu fasády se i kvůli nutným restaurátorským pracím vyšplhaly na jeden milion korun.

Kostel tvoří součást areálu sídla Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod, v němž jsou krom ÚZSVM umístěny i další organizační složky státu.

Areál kláštera včetně kostela sv. Rodiny a kaplí Božího hrobu je unikátní památka barokního stylu patřící k nejvýznamnějším památkám ve městě. Klášterní areál byl vybudován řádem bosáků svatého Augustýna v letech 1679 – 1733. Klášter byl zrušen roku 1807 a odevzdán želivským premonstrátům, kteří zde do roku 1885 měli rezidenci včetně gymnázia. Stát klášterní komplex nabyl 12. srpna 1921.

Po přestavbách slouží areál jako administrativní budova.