Gotická tvrz, zvaná též Nelechovská nebo Koutecká, stojí od 14. století jako strážní věž pro ochranu zemské stezky z Vídně přes Humpolec, Ledeč nad Sázavou, Kutnou Horu do Prahy.

Vinu na tom, že z nedobytné pevnosti zbyla jenom ruina, má časté střídání majitelů. Po již řečeném Albertovi tvrz zdědil jeho syn Petr Skála, potom připadla jako odúmrť císaři Zikmundovi, následně Matěji z Tisu a Václavu Sokolovi z Leskovic. Trčkové z Lípy ji připojili ke své Lipnici, ale po jejich špatném konci zpustla.

Kameny lze najít v základech řady domů obce Kouty. Ve sbírkách Národního muzea v Praze jsou z tvrze nálezy středověké keramiky. Před deseti lety bylo melechovské torzo jako národní kulturní památka opraveno a stabilizováno. 

Ivo Havlík