Podle místostarosty Ždírce Bohumíra Nikla  je to důsledek kvalitního třídění odpadů. V loňském roce bylo občany recyklováno 52 televizí, 127 monitorů a 1 226 kg drobného elektrozařízení.

„Ve Ždírci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost Asekol, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili, a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu," upřesnil místostarosta Nikl s tím, že tyto hodnoty posuzuje takzvaná LCA analýza, která vychází z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

„Z takzvaného Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že občané Ždírce v loňském roce vytřídili 52 televizí, 127 monitorů a 1 226 kilo drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 56,86 MWh elektřiny, 2 638 litrů ropy, 254 kubíků vody a 2,34 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů, kysličníku uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 50 tun," zdůraznil Nikl.

Chvályhodné výsledky analýzy

Podle místostarosty Nikla důkladná analýza společnosti Asekol posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou například  mobily, notebooky nebo tiskárny. „Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní," konstatoval Nikl.

Obyvatelé Ždírce a jeho místních částí přišli třídění odpadů skutečně na chuť a třídí zodpovědně. V posledních letech se v soutěži My třídíme nejlépe, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina, umisťuje ve „své" kategorii obcí a měst do deseti tisíc obyvatel třídících komunální odpad na předních příčkách.

V roce 2007 se město ocitlo dokonce v první desítce nejlepších z celé republiky, kteří správně nakládají s domovními odpady. Soutěž měla  název O křišťálovou popelnici. Pořádá ji tradičně společnost EKO -KOM. Ta hodnotí obce, které se zapojily do systému třídění domovního odpadu. Cílem bylo vyhodnotit obce, které mají systém třídění co nejlépe propracovaný.

Proč recyklovat

„Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 kilometrů automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než přímo ze země,"uvádí společnost Asekol.

Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti Asekol jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnoti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou.

Asekol, založená v červenci 2005, je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, to jest sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.