Dotační peníze vyplácí podle jasně daných pravidel a je samozřejmé, že požaduje také jejich dokonalé vyúčtování coby zpětnou informaci o tom, jestli byly její prostředky vynaloženy skutečně účelně a přesně tak, jak žadatel ve své žádosti uvedl. Nyní v Havlíčkově Brodě vyšlo najevo, že tři z příjemců se při vyúčtování dopustili závažných pochybení a zastupitelstvo rozhodlo, že část peněz musejí vrátit do městské pokladny. Bolestivé to je především pro havlíčkobrodský Bruslařský klub, který se ve městě stará o stovky mladých hokejových nadějí a jehož jediným zdrojem příjmů jsou právě dotační prostředky města.

Z roční dotace ve výši čtyř milionů korun totiž musí Bruslařský klub vrátit 667 tisíc. Jeho vedení již pochybení sportovně přiznalo, nezodpovězenou otázkou ale zůstává, do jaké míry bylo či nebylo do této nepříjemné situace takříkajíc „vmanévrováno", a to kýmsi z hokejové společnosti HC Rebel, která provozuje seniorský prvoligový hokejový tým. Společnost HC Rebel se totiž před časem dost nehezky potácela v existenční nejistotě a čelila i podanému, a později věřiteli staženému, návrhu na vyhlášení insolvenčního řízení. Je tak nasnadě, že hokejová firma tehdy hledala peníze všude možně. Snad se to všechno jednou dozvíme.