„Měli bychom něco tady s tím nepořádkem udělat", povzdechla si jednoho dne obyvatelka Štoků při své pravidelné procházce. Najednou její zrak spočinul na obecní vývěsce, kde visel plakát na akci Čistá Vysočina: „Všichni, kteří se chtějí účastnit této akce, sejdeme se v sobotu 13. dubna v 8:00 ráno. Rukavice a pytle jsou k dispozici, stačí jen chuť něco podniknout," hlásal plakát na vývěsce. „Konečně! Musím si oběd připravit dříve a ráno vyrazím," zaradovala se tato paní. A skutečně, v sobotu se sešli obyvatelé Štoků a okolí, nafasovali pytle a rukavice a rozešli se na určená místa, kde vytřídili a posbírali nehezké doplňky přírody. Sešlo se téměř 130 lidí, kterým není lhostejné, jak vypadá místo, kde tráví chvíle vzácného života.

„Teda fuj, jak může někdo vyhodit takový nepořádek do přírody, vždyť se můžou zranit i zvířátka," takto si povzdechla Terezka s Baruškou, které vyšly se svými trenéry a rodiči směrem k Hanesovu mlýnu, aby zde také přiložily ruku k dílu. „Plasty dávejte do žlutých pytlů, směsný odpad do modrých a na nebezpečný odpad nesahejte, ten dáme zvlášť," předával instrukce pan starosta Pavel Královec, který byl také přítomen. „My jsme našli i poklad," hlásili při návratu Péťa s Dominikem. „To nebyl pravý poklad, ale „keška" z geocachingu," vysvětloval ochotně jeden z účastníků. „Aha, my jsme ji tam stejně vrátili, jenom jsme se podívali, " honem dodali oba chlapci.

A kdo pomáhal nejvíce? Přece počasí, bylo krásně a všichni si tedy mohli užít správný jarní úklid i s opékáním buřtů, které se uskutečnilo na závěr u hostince Datlík.

„Velké poděkování patří všem, dětem z přípravky z TJ Sokol Štoky, hasičům, členkám Svazu žen, myslivcům i dobrovolníkům, kteří přišli v sobotu, v neděli a další týden, a posbírali množství odpadu," konstatoval na závěr starosta Štoků, pan Královec. Doufejme, že se dlouho nové odpadky jen tak neobjeví!

(zko)