Investice do vybudování modulového systému sběrného dvora, se zpevněnými plochami, nájezdy a kontejnery, bude téměř 12 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. S výstavbou se začne zřejmě na jaře roku 2020.