„Sběrný dvůr jsme nechali postavit proto, aby obyvatelé městyse měli lepší podmínky pro třídění a ukládání odpadu. Aby komunálního odpadu, který u nás svážíme v pytlích, bylo co nejméně. Dvůr stál 15 milionů, z toho 80 procent pokryla dotace,“ sdělil starosta Pavel Královec.

Sběrný dvůr má za hlavní úkol podle Královce přejímat a shromažďovat již vytříděný odpad z domácností a odesílat jej k dalšímu zpracování. Obsluha dvora je dle možností schopna pomoci a poradit kam který odpad patří. „Ale sběrný dvůr ve Štokách není třídírna,“ zdůraznil starosta.

Velké a těžké kusy odpadu si majitel sám vhodí do příslušného kontejneru. „Odpad není potřeba nechávat u brány, provozní doba je velmi vstřícná,“ dodal starosta.

Městys Štoky zavedl v současné době nový způsob svozu a třídění odpadu z domácností pod názvem Econit. Díky němu má podle Královce přehled o tom, kdo kolik a jakého odpadu vyprodukoval či odevzdal na sběrném dvoře. Důvodem, proč městys zavedl nový odpadový systém a nechal postavit nový sběrný dvůr, jsou peníze. „Doposud platilo, že za jednu tunu odpadu uloženou na skládku platil městys 500 korun. Od roku 2021 je tato částka zvýšena na 800 korun a v dalších letech bude dál značně narůstat,“ konstatoval starosta.