V praxi to znamená, že zhruba 2500 knihoven především na malých obcích, a to i na Havlíčkobrodsku, bude odpojeno koncem března od internetu a tím pádem i odříznuto od přístupu k informacím.

Na Vysočině by tak o přístup na internet přišlo asi 300 knihoven a jejich čtenáři by už nemohli zřejmě využívat internetové služby bezplatně.

Podle Víta Richtera ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, který s touto informací přišel, to může pro malé knihovny znamenat v podstatě likvidaci.

„Naši knihovnu to rozhodně poškodí. Prostřednictvím internetu máme uspořádané katalogy, prostřednictvím internetu rozšiřujeme náš knižní fond. Nemluvě o tom, že internetu využívají i naši čtenáři. Bez internetu knihovna nemůže fungovat,“ popisuje potíže, které mohou čekat knihovnu v České Bělé tamní knihovnice Marie Jůdová.

Další zátěž pro obecní rozpočty

Malé knihovny na obcích se tedy zřejmě budou muset s internetem rozloučit úplně, nebo jeho provoz hradit. Vzhledem k tomu, že knihovny vlastní prostředky nemají, přešla by tato povinnost na obce a jejich rozpočty. Je otázka, zda by pak návštěvníci knihoven mohli využívat internet bezplatně jako dosud.

Ztráta možnosti bezplatného přístupu na internet se nelíbí například Věře Markové z Havlíčkobrodska.„Máme dvě děti, jsem na mateřské. Koupě počítače je to poslední, za co bychom si mohli dovolit utrácet. V současné době chci mateřskou ukončit, hledám si práci a bez přístupu na internet se dnes neobejdete,“ posteskne si mladá maminka.

Provoz internetu v prostorách  místní knihovny financuje například obec Dlouhá Ves nebo Modlíkov. „My provoz internetu v místní knihovně platíme z vlastních prostředků již delší dobu. Bez internetu by knihovna v současné době nemohla existovat,“ říká modlíkovský starosta Miroslav Štědrý.

O podobném modelu bude muset zřejmě do budoucna uvažovat například i obec Oudoleň. „Odpojení od internetu by určitě přineslo knihovně problémy. Pokud bychom jeho provoz financovali sami, museli bychom zvážit a přehodnotit, kolik by tento provoz stál,“ uvažuje starosta Ivo Béna.

Starostku Stříbrných Hor navíc mrzí, že je o této změně nikdo neinformoval. „Považuji za neseriozní, že nikdo malé obce o takovém kroku předem neinformoval. Pokud by k odpojení internetu došlo, my rozhodně provoz internetu v naší knihovně financovat budeme protože musíme. Nemůžeme nechat knihovnu bez internetu, který využívá nejen knihovna, ale především naši občané,“ říká starostka Stříbrných Hor Marie Kolláriková.

Starostku pobuřuje, že státní aparát neustále nakládá na bedra malých obcí čím dál  více povinností a zatěžuje tím jejich rozpočty.
„Projekt, pokud vím, nejdříve financovalo Ministerstvo vnitra. To prý nemělo na provoz peníze. Teď od projektu odstupuje i Ministerstvo kultury, předpokládám opět z důvodů peněz. V tom případě bude asi někde chyba. Ministerstva peníze nemají a obce ano? Tak ať ministerstva přehodnotí například počet zbytečných úředníků a jdou se učit na malé obce, jak vyjít s minimálním počtem úředníků a s omezeným rozpočtem,“ konstatuje starostka.
„Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se v této věci opět obrátí otevřeným dopisem na předsedu vlády Petra Nečase, který 19. srpna 2011 přislíbil další pokračování Projektu internetizace knihoven. Pokračování potvrdil i ministr kultury,“ konstatuje Vít Richter.

Richter: Dá se věřit vládě?

„Ukončení projektu internetizace knihoven je v rozporu s usnesením vlády ze dne 11. ledna 2012 č. 28 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven, která zavazuje ministerstvo kultury k pokračování tohoto projektu,“ zdůrazňuje Vít Richter.

Ten se zároveň ptá: „Je možné věřit slovu předsedy vlády? Je možné věřit slovu ministra kultury? Je možné věřit usnesení vlády? Podporuje vláda rozvoj informační společnosti? Je rozumné garantovat každému občanovi rovný přístup k internetu prostřednictvím knihoven? Jaké jsou priority vlády v oblasti vzdělávání a přístupu ke kulturnímu dědictví?“