Možnost takzvané edukace ale nabízejí v určité formě i další oddělení – například dětské oddělení, onkologie nebo hemodyalíza.

„Totální endoprotéza - náhrada kloubu je velkým operačním zákrokem. Pacienti se jej často obávají a mají celou řadu otázek. Protože žádný edukační leták nemůže nahradit osobní komunikaci s pacientem a dát mu prostor zeptat se na vše, co jej zajímá, rozhodl se personál ortopedického a rehabilitačního oddělení naší nemocnice uskutečnit každou poslední středu v měsíci osobní setkání se zájemci a formou prezentace, videí a osobního rozhovoru dostatečně informovat pacienty o tom, co je čeká před operací, v průběhu i po ní,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Petra Černo.

Chirurgické operace často znamenají pro pacienty velkou psychickou zátěž. Pacient neví, co ho čeká, a často trpí obavami, úzkostí a nejistotou, už proto, že nemá dostatek informací. „Během edukačního setkání se pacienti dozvídá, jaká předoperační vyšetření musí podstoupit, co potřebují při přijetí k operaci, jak probíhá hospitalizace, příprava na operační výkon i následná rehabilitace. Především chceme osobním kontaktem rozptýlit jejich obavy ze zákroku, z toho, co je čeká," shrnula cíle setkání vrchní sestra ortopedického oddělení Jana Hochmanová.

„Forma tištěných edukačních materiálů nám dlouhodobě připadá jako nedostačující forma pro komunikaci s našimi pacienty. Naše nemocnice si zakládá na osobním přístupu ke každému pacientovi a chceme jim věnovat čas a dát jim prostor pro dotazy. Pacienti se nemusí objednávat, zkrátka přijdou na setkání a my se jim budeme věnovat,“ konstatovala mluvčí nemocnice Černo.

Ilustrační foto
Do informačních center přijde v sezoně až sto lidí za den

Edukační komunikaci s pacienty na vysoké úrovni vede také onkologické oddělení. Na zvláštních webových stránkách si onkologičtí pacienti mohou prohlédnout edukační vida. Například jak žít se stomií, karcinomem ledviny a nádorem močových cest. Onkologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod připravilo rovněž pro své pacienty novou službu v podobě pravidelných setkání. Ta budou určena všem zájemcům z řad onkologických pacientů a nabídnou jim praktické rady spojené s léčbou.

Edukační setkání pořádá rovněž diabetologická ambulance, hemodialyzační středisko, nefrologická či obezitologická ambulance. Edukační setkání pro pacientky nabízí také gynekologické oddělení. „Chceme pacientkám poskytnout maximum informací. Ženy mají před operací strach z neznámého prostředí, obavy ze zákroku, který je čeká a edukační setkání dává všem prostor se zeptat na cokoliv, ať už v osobní nebo odborné rovině. Tato setkání vedou porodní asistentky s dlouhodobou praxí na oddělení gynekologie,“ vysvětlila důvod edukačních setkání mluvčí nemocnice. Gynekologie pořádá tato setkání již od loňského roku, vyhradila si pro ně úterý odpoledne, na základě telefonické žádosti pacientek.