Stráň bude nutné znovu osázet a zkultivovat. Radní teď hledají cestu, jak by měla stráň v budoucnu vypadat.

Podle starosty Martina Kamaráda se jednalo o 3000 čtverečních metrů dřeva. Způsobená škoda činí 168 tisíc korun. „Primárně byl porost poškozen suchem následně napaden kůrovcem," upřesnil starosta. Jak by měla vykácená stráň do budoucna vypadat, to je otázka i pro přibyslavské zastupitele. Ve hře je několik možných variant. Rostliny, keře, stromy lavičky. Stráň by se mohla změnit v odpočinkové místo.

Včelaři finančně přispějí

„Rád bych, aby budoucí výsadba byla spíš nižší, aby bylo vidět panorama Přibyslavi," navrhl starosta Kamarád. Radnice uspořádala mezi zastupiteli anketu, podle zastupitele Jana Štefáčka by měla mít možnost vyjádření k budoucí podobě stráně pod farou i veřejnost. Pravda je, že zastupitelé by si většinou na místě pokácených stromů představovali úhledný park s lavičkami. „To místo si zaslouží oživení, vhodné dřeviny i mobiliář. Možná i vhodné řešení prostoru až k řece. Ať projektant vytvoří studii jako základ pro veřejnou diskusi. Ta určitě přinese spoustu nápadů a myšlenek," navrhl například zastupitel Ota Benc.

Nová podoba stráně pod farou zaujala i přibyslavské včelaře. „Doporučuji zachovat výhled na panorama města. Dole vysázet lípy, vršek osázet keři, vhodnými i pro včelí pastvu. My jako včelaři jsme se rozhodli věnovat částku 7 tisíc korun na nákup těchto rostlin a pomůžeme i při jejich výsadbě," zdůraznil zastupitel Ladislav Hladík. Zastupitel Libor Jaroš navrhl lavičky, keře, květiny a menší stromky.

Lokalitu by bylo vhodné spojit s ulicí Žižkova, Štolou, Vyšehradem, podzámčím k soše Žižky a k zámku. „Je nyní příležitost udělat z tohoto místa komplexní odpočinkové a turistické místo, bez zarostlých zákoutí," zdůraznil zastupitel.

„Tato lokalita, která se nachází blízko centra města, se přímo nabízí jako rekreační zóna. Odborně zpracovaný projekt by měl s ohledem na terén uceleně řešit výsadbu dřevin, úpravu cestní sítě včetně laviček a odpadkových košů," podotkl místostarosta Michael Omes.

Také zastupitelka Jaroslava Slezáková by na místě pokácených stromů ráda viděla pěkné cestičky, lavičky, veřejné osvětlení, na louce pod strání pak zpevněnou plochu s ohništěm, ale to vše jen pod dohledem architekta odborníka. „Nezakrývat pohled na faru a kostel, respektovat skálu vystupující ze země. Žádné cizokrajné rostliny. Lavičky, koše na odpadky, zábradlí na nebezpečných místech. Nechat zpracovat projekt odborníkem," doporučila zastupitelka Anna Šnýdlová.

Zastupitelka Marie Křesťanová chce stráň znovu osázet původním porostem se zachováním několika pěšin s umístěním pár laviček a odpadkových košů u nich.

Podle zastupitele Jana Štefáčka by radnice měla nechat vypracovat projekt na celkovou přestavbu. Stráň by se měla změnit v park.
„Projekt cest je již zpracovaný stačí vše profesionálně připravit, dát zastupitelům a veřejnosti možnost se vyjádřit. Nedopustit to, co tam bylo. Obávám se možného chaosu a amatérismu," konstatoval Štefáček.