Přišlo 1 362 návštěvníků a dary z dobrovolného vstupného a spouštění pohyblivého betlému vynesly 28 144 korun. „Další peníze se vybraly na adventním koncertu. Tam byly dary ze vstupného 4 710 Kč. Všechny tyto peníze použijeme na opravu střechy kostela sv. Bartoloměje. V úžlabí za věží totiž léta nepozorovaně zatékalo a teprve loni jsme tam objevili prohnilé trámy. Letos to chceme opravit. Díky všem dárcům se nám to, doufáme, podaří,“ konstatoval farář.