Střední odborná škola v Ledči tento obor otevřela ve školním roce 2017/2018. Jak informovala budoucí studenty Vlasta Rýdlová, zástupce ředitele pro vzdělávání, škola reaguje na poptávku trhu práce. „Absolventi, kteří ovládají informační technologie v různých oblastech skladování, naleznou uplatnění ve skladovacích a logistických centrech, dále v obchodě, jako zaměstnanci skladu, reklamačního oddělení nebo expedice,“ vysvětluje budoucím studentům Rýdlová.

Studenti se naučí vystavovat potřebné doklady, vyřizovat reklamace, přijímat zboží, a to jak v učebnách informačních technologií, tak i v praktické výuce v podnicích na smluvních pracovištích školy. Navíc získají osvědčení k obsluze manipulačního vozíků používaného ve skladech. Studium ukončí závěrečnou zkouškou z teorie i praxe a získají potřebný výuční list.