„Zkoušky se uskuteční ve středu 11. února od 14 hodin. Účast na přijímacích zkouškách je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na gymnáziu či na jiné střední škole. Také není třeba se nikde registrovat či hlásit předem," zdůraznil ředitel havlíčkobrodského gymnázia, Hynek Bouchal.

Přijímačky nanečisto budou podle ředitele svým obsahem i formou přesně odpovídat testům připravovaným ministerstvem školství, nepůjde však o ilustrační testy, které ministerstvo zveřejní 6. února. „Testové úlohy, jež budou pro zájemce 11. února na brodském gymnáziu připraveny, tvoří pedagogové této školy, kteří s ministerskými tvůrci testů dlouhodobě spolupracují na různých úrovních a podrobně znají jejich testové metody a postupy," upřesnil ředitel s tím, že tuto akci nepořádá havlíčkobrodské gymnázium poprvé.
Intenzivní trénink

„Možnost vykonat přijímací zkoušky nanečisto nabízíme budoucím studentům již delší dobu. Zahrnují veškeré potřebné znalosti, které by měli budoucí studenti gymnázia mít," konstatoval ředitel Bouchal.

„Dobrý nápad, my to určitě vyzkoušíme, dcera chce na gymnázium, aspoň se ukáže, jestli na tu školu má schopnosti," prozradila Radka Hájková z Havlíčkova Brodu. Naposled se přijímací zkoušky nanečisto konaly loni na podzim. Bylo to v listopadu v rámci Dne otevřených dveří. Zkoušky počtem úloh, svým typem i časovým rozsahem odpovídaly skutečným přijímacím zkouškám.

„Musím konstatovat, že pedagogové byli příjemně překvapeni znalostmi budoucích studentů," dodal ředitel. Společně s originálními testy obdrží všichni přítomní také záznamový arch a klíč správných řešení. Úroveň své vlastní připravenosti si bude moci každý z přítomných srovnat s ostatními. Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16 hodin.

Únorové přijímací zkoušky nanečisto jsou součástí takzvaného informačního dne. Pro rodiče, výchovné poradce ze základních škol i širší veřejnost gymnázium od 14 hodin připravilo instruktážní servis o administraci celého přijímacího řízení a debatu s vedením školy.

„Přesně týden po přijímačkách nanečisto zahájíme další kolo příprav k přijímacímu řízení, tréninky na přijímací testy. Odstartujeme ve středu 18. 2. od 14.15 matematikou. Naši pedagogové budou zájemcům o čtyřleté i osmileté studium 90 minut podrobně vysvětlovat, co všechno se od nich při přijímací zkoušce z matematiky očekává," poskytl další podrobné informace ředitel gymnázia.

Za týden poté, tedy ve středu 25. února, provedou totéž češtináři. Ve středu (4. 3.) bude pokračovat kurz již pouze pro čtyřletý cyklus, a to matematikou: tato lekce naváže na hodinu z 18. 2., přinese nové úlohy a nové informace. 11. 3. obdobně navážou češtináři na lekci z 25. 2. Kurzy jsou zdarma.

Jednotné přijímací zkoušky jsou podle Kraje Vysočina, který jednotné přijímací zkoušky zavedl, jednou z možností, jak dosáhnout srovnatelných podmínek přijímacího řízení na všech středních školách. Kraj Vysočina zřizuje v současné době celkem 48 středních škol.

Do těchto středních škol se ročně hlásí kolem 5 tisíc žáků základních škol.

Další střední školy

Pozadu za gymnáziem nezůstávají ani další střední školy. Například Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě.

I v zájmu školy je, aby uchazeči, kteří si na školu podají přihlášku, uspěli u testů z matematiky, českého jazyka a literatury co nejlépe.
„Proto organizujeme přípravné kurzy, ve kterých učitelé českého jazyka a matematiky projdou se zájemci cvičné testy, které se budou podobat testům, které budou uchazeči absolvovat na naprosté většině škol s maturitními obory v celé republice," sdělil ředitel školy Ladislav Fiala. Ilustrační testy už škola od ministerstva školství obdržela.

„Přípravný kurz bude ještě před podáním přihlášek ke studiu ve středu 11. 2. ve 14.30 hodin a v sobotu 14. 2. v 9 hodin," upřesnil ředitel. Přípravné kurzy pro uchazeče budou v březnu. Přijímací testy nanečisto z češtiny a matematiky s následným rozborem správných řešení jsou ve středu 25. 3. 2015 ve 14.30 hodin a v sobotu 28. 3. 2015 v 9.00 hodin.

Přijímací zkoušky nanečisto má pro uchazeče i Střední zdravotnická škola Havlíčkův Brod.

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou přijímací zkoušky nanečisto provedla minulý týden.