Zařízení mají fungovat ve dvou budovách, ale pod vedením jednoho ředitele, kterého určí ve výběrovém řízení Kraj Vysočina.

Původně měly existovat dvě varianty – buď sloučit obchodní akademii s chotěbořským učilištěm, nebo by se stala detašovaným pracovištěm Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě. Nakonec se zúčastnění po schůzkách s oběma řediteli přiklonili k variantě první.

Hlavním cílem bylo, kromě jiného, aby školy především VOŠ a Obchodní akademie zůstaly v Chotěboři.

„Pokud jde o střední školy zřizované Krajem Vysočina v Chotěboři, pak je aktuální spojení Obchodní akademie a Vyšší odborné školy se Středním odborným učilištěm technickým. V tuto chvíli jde o návrh, který byl konzultován s vedením obou škol, informováno o něm bylo město a  rozhodovat bude v červnu krajské zastupitelstvo. Společně budou školy více odolné výkyvům populační křivky, budou ekonomicky silnější a  zejména se posiluje zachování oboru obchodní akademie v Chotěboři, která má v současnosti pouze jednu třídu v ročníku. Výhodou našich navrhovaných opatření je zachování všech dosavadních vyučovacích oborů a také dostupnost všech úrovní vzdělání pro tuto část regionu. Uvažuje se také o novém učebním oboru pro dívky," sděluje krajská radní Jana Fialová.

O jaký nový učební obor půjde, je zatím součástí dalších jednání, neboť hejtmanství nyní řeší, kdy dojde ke sloučení a jaký bude nový název školy. Nicméně složité stěhování budov se zatím podle informací Deníku nechystá.

Ředitel Středního odborného učiliště technického v Chotěboři František Hruška říká, že je předčasné vznášet  zásadní stanoviska a hovořit o budoucí činnosti sloučených škol ve chvíli, kdy je projekt na samotném začátku.

Hruška: Chce to pečlivou přípravu

„Důležité je celý projekt pečlivě připravit a dohodnout se na budoucím způsobu fungování sloučených škol," zdůrazňuje ředitel Hruška. Už proto, že technické učiliště připravuje budoucí zaměstnance pro chotěbořské strojírenské firmy, má vynikající pověst a mezi jeho absolventy je minimální nezaměstnanost. Proto by se vyučovací obory v učilišti měly zachovat.

Vedení obou chotěbořských škol nevidí zřejmě ve slučování vzdělávacích zařízení problém, ale jinde záměr kraje slučovat několik škol dohromady dvakrát vítaný nebyl.

Například zrušení havlíčkobrodské pobočky České zemědělské akademie v Humpolci v roce 2009 a její přesun do Humpolce vyvolal bouřlivé reakce ze strany studentů i některých havlíčkobrodských zastupitelů.

Areál zemědělské školy v Havlíčkově Brodě je dodnes opuštěný a prázdný. V roce 2011 navrhl Kraj Vysočina změnu v koncepci školství ve Světlé nad Sázavou.

Návrh sloučit detašované pracoviště humpolecké zemědělské akademie se světelskou Akademií se však příliš nezamlouval řediteli České zemědělské akademie, Otakaru Březinovi, který prohlásil, že k takovému kroku není důvod.

Bouřlivé protesty veřejnosti i politických stran vyvolal loni záměr Kraje slučovat havlíčkobrodské gymnázium se zdravotnickou školou.

„Sloučení Gymnázia Havlíčkův Brod se zdravotnickou školou nepřipadá v úvahu. Považujeme gymnázia za zásadní prvek vzdělávacího systému, a nepřipustíme rozmělnění vysoké kvality vzdělávání na gymnáziích, které hrozí při slučování s odbornými školami. V této chvíli nevidím jediný racionální důvod rušit střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě," konstatoval například za Občanskou demokratickou stranu Ota Benc, který v té době kandidoval na hejtmana Kraje Vysočina.