Zajímavý projekt připravili v této souvislosti například v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod.

„Rozhodli jsme se blížícímu výročí listopadové revoluce věnovat jeden celý den, konkrétně pak tento pátek," uvedl ředitel školy Jiří Forman. „Naplánovali jsme několik aktivit, které jsme nazvali Sametový pátek. Chceme tak našim žákům přiblížit události, ke kterým u nás došlo před pětadvaceti lety, protože žádný z nich je nezažil. Myslíme si, že by škola měla žáky vést k tomu, aby si vážili svobody a demokracie," zdůraznil Forman.

Jak to bylo v Brodě?

Na studenty čeká například přednáška historika Michala Kampa, který je seznámí s průběhem a osobnostmi listopadu 89 v Havlíčkově Brodě. Sledovat budou i dobové filmové dokumenty. „Připraven je i kulturní program ve školní kavárně. Žáci si poslechnou hudební skladby z té doby a texty, které se k ní bezprostředně vztahovaly. O všem pak budou sami mezi sebou, ale i s vyučujícími diskutovat," pokračoval Forman.

Ani havlíčkobrodské gymnázium na blížící se výročí nezapomíná. „Listopad 89 je samozřejmě probírán ve všech společensko–vědních předmětech, ovšem detailněji se mu věnují ti studenti, kteří navštěvují nepovinný předmět Současné dějiny. Příjemným zjištěním je fakt, že tento předmět navštěvují v současné době skoro tři desítky studentů. Svědčí to o tom, že je novodobá historie zajímá," sdělil ředitel gymnázia Hynek Bouchal.

Studenti Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou a také Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě jsou s událostmi 17. listopadu 89 seznamováni taktéž ve všech společensko-vědních předmětech. „Spoléháme na erudici našich profesorů, kteří si toto téma individuálně řadí do svých hodin," shodli se ředitelé uvedených škol Ivana Vitisková a Ladislav Fiala.

„Popravdě řečeno, k událostem listopadu 1989 v tehdejším Československu přistupuji v podstatě jako ke každé jiné školní dějepisné látce. V každém případě to je ale zajímavé téma, neboť to byli moji rodiče a další příbuzní, kteří tu dobu sami zažili," řekl Deníku havlíčkobrodský středoškolák Martin Kalina. „Myslím, že nejzajímavější z celého tématu je dozvědět se o tom, jak to před těmi pětadvaceti lety probíhalo přímo tady v Havlíčkově Brodě a kdo se nejvíce angažoval," podotkl Kalina. Podle jeho slov jsou v každé třídě žáci, které toto téma zajímá, jsou ale i takoví, kteří o něm nevědí vůbec nic. Výše oslovení ředitelé škol ale takoví pesimisté nejsou. „Naši studenti základní vědomosti mají. Nebudou sice nikterak hluboké, ale ty nejzákladnější poznatky, fakta, události a osobnosti dají zcela jistě dohromady," zamyslel se ředitel brodského gymnázia Hynek Bouchal.

„Domnívám se, že především naši gymnazisté vědí, co se v roce 1989 u nás stalo. V každém případě je ale nutné, aby škola obecně mladým lidem události revolučního roku 1989 neustále připomínala," uzavřela ředitelka ledečského gymnázia, SOŠ a VOŠ, Ivana Vitisková.