Lipnický hrad se od 28. do 29. července ponoří do časů první poloviny 14. století. „Nepůjde ovšem o klasické slavnosti, ale o experiment založený na jednom z anglosaských přístupů prezentace historie návštěvníkovi. Provoz na hradě bude probíhat za stejných podmínek jako v kterýkoliv jiný den s tím rozdílem, že zde v celém areálu bude probíhat dobový život,“ vysvětlil Pavel Macků, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Cílem akce podle organizátorů není zrekonstruovat přímo nějakou doloženou událost, ale oživit krátký časový úsek v dějinách hradu. „Půjde o fiktivní historii, ve které se vyskytnou dříve skutečně žijící postavy urozených pánů a jejich dam, ale i množství dalších postav, které se okolo nich pohybovaly. Každý se bude snažit jednat a chovat tak, jak by se nejspíše choval dotyčný před šesti sty padesáti lety,“ přiblížil dění na hradě Pavel Macků.

Lipnice se tak na víkend stane blíže neurčenou rozestavěnou pevností jindřichohradeckých Vítkovců, přesněji Jindřicha z Hradce, který se po déletrvající válce s rakouským pánem Hadmarem ze Sonnbergu rozhodl uzavřít mír. Této příležitosti pán z Hradce využije k uspořádání turnaje na svém panství v rakousko-českém pohraničí, kam pozve také další straníky, pány a dámy, kteří dohodu stvrdí. Jak to všechno dopadne, to se musíme nechat překvapit, příběh si totiž v průběhu dne budou spontánně tvořit sami postavy.

„Nosným tématem je rytířský turnaj, na jehož pozadí budou probíhat různé ceremonie s ním spojené, uzavírání dohod, dvoření dámám, ale i prostý život hradní posádky, mše v kapli, očista v lázních a každodenní život důležitý pro zajištění chodu hradu. Nezveřejněný harmonogram akce je určen v hlavních dějových osnovách, ovšem příběh samotný, který vznikne spontánním hraním postav určit nelze,“ doplnil Pavel Macků.

Na samotné návštěvníky zde pak bude pohlíženo jako na civilní středověké obyvatele, kteří přišli sledovat turnaj. „Není ovšem cílem, aby se jim historické postavy věnovaly, proto se nesmí divit, když s nimi nebudou komunikovat. Zjednodušeně lze říci, že zde budou platit principy uplatňované například v zoo – přijď, pozoru a neruš. Odměnou za to bude zážitek v podobě plastičtější představy o životě z dob výstavby hradu,“ dodal ředitel telčského pracoviště Národního památkového ústavu.