„Nosným tématem byl rytířský turnaj, na jehož pozadí probíhaly různé ceremonie s ním spojené, uzavírání dohod, dvoření dámám, ale i prostý život hradní posádky, mše v kapli, očista v lázních a každodenní život důležitý pro zajištění chodu hradu.