Slavnostní chvíle si v pátek 2. června užily dvě pracovnice Oblastní charity Havlíčkův Brod, které za svou dosavadní činnost získaly ocenění. „Byla jsem překvapená, když jsem se o nominaci na toto krásné ocenění dozvěděla. Uvědomila jsem si, že je pro mě příjemné, že mou práci někdo vidí a váží si toho, co dělám,“ prozradila zlatem oceněná Anna Doležalová, vedoucí havlíčkobrodského Mateřského centra Zvoneček.

Právě ona patří k služebně nejstarším zaměstnancům Oblastní charity Havlíčkův Brod. „Věřím, že díky našemu působení a principům spolupráce i pomoci se nám daří dokazovat, že Charita není uzavřená společnost pro věřící, ale že je naopak otevřená všem, kteří mají zájem o aktivní život v našem městě a okolí. To mi dělá radost,“ dodala Doležalová.

Původně začínala jako účetní na půl úvazku a asistentka v Charitním domově pro matky s dětmi. „Projevila zájem o práci v Klubu maminek a dětí, který jsme tehdy otevřeli jako novinku, ovšem na dobrovolné bázi,“ zavzpomínala na začátky ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Anna Blažková.

Anna Doležalová pak začala působit jako koordinátorka klubu. „Postupně se ukazovalo, že práce v rozvíjejícím se mateřském centru vyžaduje vyšší nároky, a tak Anna zůstala už jen u Zvonečku. Díky jejímu umění nadchnout maminky k dobrovolné pomoci a realizaci nápadů se z mateřského centra stala služba, která má v Havlíčkově Brodě, troufám si říci, nenahraditelné místo,“ zhodnotila Blažková.

Stříbrné ocenění putovalo pro změnu k Dagmar Arnotové z humpolecké Astry – denního centra pro seniory. „Až doposud jsem si vlastně neuvědomovala, co vše už mám za sebou. Nominace a krásného ocenění si velice vážím, hodně to pro mě znamená,“ popsala své pocity držitelka Stříbrného charitního kříže Arnotová.

Dagmar Arnotová je známá díky aktivní organizaci Tříkrálové sbírky v Humpolci a s ní spojené doprovodné akce, jako je živý betlém na tamním náměstí. „O svých aktivitách příliš nemluví, považuje je za samozřejmost, ale my vnímáme, že výrazně přesahují rámec jejích pracovních povinností, nehledě na fakt, že stála u zrodu naší organizace,“ prozradila zástupkyně ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod Jana Dománková.

Právě Dagmar Arnotová se v roce 1994 podílela na založení tehdejší Farní charity Humpolec, kde pracovala jako její dobrovolná ředitelka. Následně se podílela na formování Oblastní charity Havlíčkův Brod. Mimo jiné v roce 1995 zařídila i šestitýdenní ozdravný pobyt pro děti z Černobylu v humpoleckých rodinách a v devadesátých letech v humpolecké farnosti iniciovala projekt Adopce na dálku.

Ocenění si z rukou ředitele Diecézní katolické charity Hradec Králové Jiřího Stejskala převzalo celkem devatenáct pracovníků a dobrovolníků z Charity v rámci diecéze. Mezi jednotlivými řečmi významných hostů nechybělo ani poděkování od kardinála Dominika Duky. Ten se oslav ani předávání sice osobně nezúčastnil, ale zaslal písemný pozdrav, ve kterém zavzpomínal i na historii Oblastní charity Havlíčkův Brod.