Spolu s ním o vítězství usilovalo třiadvacet nejlepších žáků uvedeného oboru z celé České republiky.

V pátek byl Michal Cihlář přijat na radnici v Ledči nad Sázavou, kde mu za vzornou reprezentaci Kraje Vysočina,  města i školy  poděkovali, a to mimo jiné i předáním cen,  starosta města Petr Vaněk,  vedoucí  školského odboru Kraje Vysočina Miroslav Pecha, vedení Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou a další hosté. 

Připomeňme, že soutěž, jejímž vyhlašovatelem  je profesní sdružení CECH KOVO ČR, je součástí celostátní přehlídky České ručičky. 

Jaroslav Adamus