„Běžte se podívat, co se děje u Sázavy,“ zavolalo ve středu 10. července redakci Deníku hned několik rozčílených obyvatel města Havlíčkův Brod. „U Sázavy se kácejí všechny stromy. Jsou na první pohled úplně zdravé. Komu překážely? Zajímalo by mě, kdo to nařídil, kácet stromy ve vegetačním období, je to vandalství“ nechal se slyšet například Milan Nedělka. Jak se ukázalo, pod pilami dřevorubců padly stromy lemující levý břeh řeky Sázavy za hotelem Slunce

„Město Havlíčkův Brod zahájilo v pondělí 8. července 2019 výstavbu cyklostezky za hotelem Slunce. Z důvodu výstavby cyklostezky probíhá kácení stromů na levém břehu řeky Sázavy v centru Havlíčkova Brodu,“ vysvětlila mluvčí městského úřadu Havlíčkův Brod Alena Doležalová.

Jak upřesnila, kácení bylo povoleno rozhodnutím městského úřadu Havlíčkův Brod odboru životního prostředí už v roce 2017. „V rámci tohoto rozhodnutí o povolení kácení dřevin bylo samozřejmě investorovi uloženo, že na pozemky zajistí náhradní výsadbu v počtu 16 kusů dubů letních  a 12 kusů temnoplodců černoplodých,“ zdůraznila Doležalová a dodala: „Kácení dřevin povolil orgán ochrany přírody z důvodu uskutečnění celého záměru budování cyklostezky již povoleného stavebním úřadem. Tento záměr bohužel nelze uskutečnit technicky jinak, tak aby se stromy mohly zachovat.“

„Na dotčených pozemcích vysadíme náhradní dřeviny,“ potvrdil Beno Trávníček z odboru životního prostředí městského úřadu.

Jestliže se tedy cyklisté v Brodě chtějí projíždět po nové cyklostezce, kterou za hotelem Slunce město plánuje už delší dobu, tak v tomto případě zřejmě bohužel platí přísloví něco za něco. Doba výstavby cyklostezky je 180 kalendářních dnů. Stavbu provádějí Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

„Cena díla je necelých 23 miliony korun,včetně DPH. Na stavbu poskytl městu Havlíčkův Brod příspěvek Státní fond dopravní infrastruktury, a to ve výši přes 12, 5 milionů. Součástí stavby jsou dvě mostní konstrukce, a to podél řeky Sázavy pod mostem u Svaté Kateřiny a rovněž přes potok Žabinec. Dále bude součástí stavby také opěrná nábřežní zeď podél řeky Sázavy, veřejné osvětlení a zahradní úpravy,“ popsala průběh budování cyklostezky mluvčí Doležalová.

Po dokončení stavby tady vznikne ucelená trasa cyklostezky vedoucí po levém břehu řeky Sázavy. Nově budovaný úsek cyklostezky bude mít délku zhruba 300 metrů.Výstavbu cyklostezky město připravuje zhruba 5 let. Jde o poslední úsek, který propojí oba

břehy řeky Sázavy v zastavěném území města.