Student oktávy Vlastimil Rasocha se totiž stal laureátem ceny Merkur v nejprestižnější české soutěži pro mladé vědce Česká hlavička 2015. Ve své práci se zaměřil na ekonomickou analýzu vztahu mezi podváděním a diskriminací, která doposud nikdy nebyla v ekonomii zkoumána.

„O ekonomii se zajímám již od prvního stupně chotěbořského gymnázia. Nejvíce mě zaujala behaviorální ekonomie, která se nachází na pomezí psychologie a ekonomie," uvedl Rasocha. Dodal, že jde o nový obor, který má velkou budoucnost.

Stáž na Harvardu

„Aktivně jsem se také zúčastnil několika zahraničních letních škol, například na Harvardově univerzitě či dvouměsíční stáže v San Diegu. Tam jsem studoval právě behaviorální ekonomii pod vedením významných celosvětových profesorů," vysvětlil Rasocha. Podotkl, že právě v zahraničí dostal nápad uskutečnit experiment, díky kterému získal prestižní ocenění Česká hlavička 2015.

„Cílem mého výzkumu bylo zjistit, zdali diskriminace zvyšuje ochotu lidí podvádět. Svou tezi jsem ověřoval experimentem – zúčastnilo se jej 93 studentů Gymnázia Chotěboř. Všichni účastníci měli za úkol vyplnit krátký test, během něhož byli finančně motivováni k podvádění. Zároveň byli účastníci ze čtyřletého studia diskriminováni tím, že jim byl odepřen nárok na tabulku čokolády, kterou ostatní dostali," popsal Rasocha.

Výsledky jeho experimentu potvrdily tezi, že zatímco privilegovaná skupina nepodváděla vůbec, skupina diskriminovaná si přilhala o necelých jedenáct procent správně vypočítaných příkladů. „Svůj experimentální postup jsem také konzultoval s významným behaviorálním ekonomem profesorem Uri Gneezym z University of California San Diego," pokračoval ve výkladu Rasocha.

Nadaný student se ve volném čase také věnuje hudbě a aktivně hraje na klavír. „Dříve jsem hrál fotbal. Každopádně sport mě baví dodnes a také velmi rád čtu," konstatoval Rasocha. Teď ho čeká maturitní zkouška a následně se bude hlásit na vysoké školy do zahraničí.

„Mým snem je University Cambridge nebo London School of Economics a přijat jsem byl již na King's College v Londýně. Uvidíme, jak dopadnu na ostatních školách, a pak si vyberu," podotkl Rasocha s tím, že do budoucna by rád své závěry, k nimž došel, rozvinul a zaměřil se třeba na zkoumání platové diskriminace či kriminality menšin.

Na nadaného studenta je také velmi pyšný ředitel chotěbořského gymnázia Vladislav Smejkal. „Většina oceněných studentů na České hlavičce 2015 pochází z největších tuzemských měst, jako je Praha nebo Brno. Z toho důvodu je to pro malé město, jako je Chotěboř, obrovský úspěch. Vlastimil nejen skvěle reprezentuje školu, ale velmi motivuje i své spolužáky, kteří jsou rovněž velmi nadaní," řekl Smejkal. Podle něho je Vlastimil velmi cílevědomý a všestranný student.

Rady do praxe

A co na základě svého výzkumu doporučuje praxi? Například ředitel firmy by měl přistupovat ke svým zaměstnancům co nejspravedlivěji. Pokud by nějakou skupinu z nich znevýhodňoval, mohlo by se mu to ekonomicky vymstít.

Podvádění je totiž v našem každodenním životě všudypřítomné – našlo by se asi málo lidí, kteří například nikdy nepoužili tahák během písemné práce či nepřekročili nejvyšší povolenou rychlost o pár kilometrů za hodinu.

Rozšířenost amorálního chování a výše nákladů, jež jsou s ním spjaté, podnítily ekonomy k rozsáhlému výzkumu podvádění.