Jednání proběhlo za účasti více jak čtyřiceti středoškoláků a čestnými hosty byli Jana Fialová, radní pro oblast školství, mládeže a sportu, a Petr Holý a Gabriela Šmikmátorová za odbor regionálního rozvoje.

Během schůze projednávali nejrůznější témata, kterými byly například dotace pro studentské projekty, problematiku dopravy v kraji, odliv studentů z kraje, otázky environmentální výchovy ve školách a řada dalších aktuálních a důležitých otázek.