Publikaci vydalo Gymnázium Havlíčkův Brod v rámci mezinárodního projektu Schools as generator of democratic society za podpory Mezinárodního Visegradského fondu nákladem 300 výtisků. „Projekt vychází z amerického konceptu učení službou, který vybízí, aby se studenti nevěnovali jen teoretické přípravě na budoucí povolání, ale naučili se zpracovávat informace," objasnili podstatu projektu ředitel gymnázia Hynek Bouchal a pedagog Libor Toman.

Zajímavý pohled na minulost

V rámci projektu se šest studentů z 2. a 3. C pravidelně setkávalo se šesti seniory a snažilo se zachytit jejich vzpomínky na dobu, kterou oni sami nezažili. Všech šest studentů přiznalo, že jim tato setkání mnoho dala a změnila i jejich pohled na život.

„Já například vůbec netušila, že v Domově pro seniory je nějaký denní stacionář. Byla jsem nadšená. Setkání s paní, se kterou jsem trávila čas, mi otevřelo zajímavý pohled na minulost," přiznala studentka Zuzana Zadinová.

Studentem Václavem Hanuskem otřásly hlavně vzpomínky seniorů na události 2. světové války. „My to vnímáme jen jako historický fakt. Na válku se díváme jako na film, ale zažít to na vlastní kůži je něco úplně jiného," konstatoval student. V krásné vzájemné přátelství přerostla setkání studenta Jana Hermana s profesorem Jaroslavem Vaňkem. V současné době se scházejí k pravidelným partiím šachu.

„Vybrali jsme si jeden druhého navzájem. Protože pan profesor si přál mluvit s někým, kdo ovládá šachy a já byl v naší skupině jediný," prozradil Jan s tím, že ho setkání s Jaroslavem Vaňkem velmi obohatilo.

„Pan Vaněk je pozoruhodný člověk. Velice vzdělaný. Ovládá sedm jazyků, píše básničky. Když jsem slyšel jeho příběh, uvědomil jsem si, jak současná společnost seniory podceňuje a nebo se o ně vůbec nezajímá. Přitom i takoví lidé, jak je pan Vaněk byli mladí, měli svoje plány, hodně prožili, hodně dokázali" podotkl student. V knize Příběh mého života se sešlo celkem šest zajímavých lidských osudů, z toho jedna z účastnic projektu Hana Pletková, která většinu produktivního života pracovala jako automechanik, se vydání knihy už nedožila. Dalším ze seniorů, kteří se projektu zúčastnili, byl Ervín Bacík, aktivní sportovec.„Knížka je pěkná, nápad je to dobrý i když někdy na můj vkus jsou určité věty trochu nadnesené. Možná bych opravil pár odborných údajů, ale jinak jsem spokojený," konstatoval svého času známý a úspěšný havlíčkobrodský atlet.

Za velmi úspěšný a přínosný považuje celý projekt hlavně ředitelka Domova pro seniory Magdalena Kufrová. „Pokládám si otázku, jestli každé dítě ví, že stáří přináší životní zkušenost i určitou moudrost. Podobné projekty jsou malým stupněm ke vzájemnému porozumění dvou rozdílných generací, proto díky za ně," řekla ředitelka. Spolupráce Domova pro seniory a gymnazistů trvá již delší dobu. V minulosti se studenti například podíleli na originální výmalbě chodeb v zařízení.