Studenti brodské stavebky obsadili všechny tři přední příčky. Čestné uznání poroty získala i samotná škola za přístavbu a stavební úpravy pro praktickou výuku. I další čestné uznání putovalo do Brodu, získala ho místní nemocnice za rekonstrukci pavilonu 13.

Odborná porota soutěže posuzuje architektonické vyznění díla, začlenění do prostředí, prostorové a funkční řešení, originalitu a samozřejmě kvalitu provedení. Pro budoucí autory staveb je přínosem a zajímavou výzvou kategorie určená právě jim, Studentský projekt. Ten letošní naprosto ovládla brodská stavebka.

„Cílem soutěže je aktivně zapojit studenty do fiktivního řešení konkrétního místa a umožnit jim porovnat svá řešení s návrhy studentů z jiných krajských škol. Autoři finálových prací se musí navíc připravit i na obchodní prezentaci svého projektu potencionálním investorům. Tentokrát měli studenti za úkol představit fiktivní řešení pro dostavbu nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí,“ vysvětlil předseda soutěže Martin Pertl.

Úkol to nebyl snadný. Volné nároží ve Velkém Meziříčí vzniklo v sedmdesátých letech minulého století, když původní stavby ustoupily realizaci průtahu města. Zadání stanovilo maximálně dvě nadzemní podlaží, jedno pro komerci a druhé pro bydlení. Parkování mělo být řešeno v podzemí nebo před domem.

Autorem vítězného návrhu se nakonec stal Lukáš Mottl. Druhé místo obsadil Vojtěch Razim a třetí Jan Vařečka. Všichni jsou studenty brodské Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, která je na ně patřičně hrdá.

„Na studenty jsme samozřejmě pyšní, úspěchy nikdy nezevšední, protože se týkají vždy jiných žáků. To nás utvrzuje v tom, že svou práci dělají naši pedagogové dobře. Nejsou to výsledky sporadické a náhodné, ale víceméně soustavné. Naši studenti postupují v řadě soutěží přes krajská kola do národních či mezinárodních a tam už je konkurence velká," uvedl ředitel školy Ladislav Fiala.

Škola podobné projekty podporuje. Je to pro ni i výborná prezentace. Zajímavostí je i fakt, ze na realizované přístavbě, za kterou škola získala čestné uznání poroty, se aktivně podíleli i samotní studenti.

„Bylo to v rámci projektu Postav si svůj dům. Kterému žákovi školy se poštěstí, aby se sám podílel na výstavbě své školy?“ podotknul Ladislav Fiala.

Stavba Vysočiny není první soutěž, ve které brodská škola zabodovala. Na začátku června získala třeba třetí místo v soutěži Zlatá jeřabina za model města Havlíčkův Brod v oblasti péče o kulturní dědictví.

Studenti se pravidelně umísťují i na předních příčkách soutěží Stavoks, Talent Vysočiny nebo Rozpočtujeme s Callidou.

Brodská stavebka je důkazem toho, že řemesla mají svou prestiž a mají mladým lidem co nabídnout. Technické profese na trhu práce stále chybějí a uchazeči o studijní obory si to zřejmě začínají uvědomovat. „Mile nás překvapuje slušný zájem o učební obory. Vypadá to, že si lidé začínají uvědomovat, že v současné době platí, více než kdy jindy, že řemeslo má zlaté dno,“ dodal ředitel školy.