Již potřetí se tak studenti a učitelé v rámci programu Comenius vzájemně seznamovali s významnými svátky zúčastněných zemí a kulturou hostitelské země.

Studenti havlíčkobrodské stavebky tentokrát prezentovali historii a současnost některých státních svátků, s důrazem na 17. listopad. Rozhovory natočené s pamětníky listopadových událostí 1989 vzbudily zájem jak studentů, tak učitelů partnerských zemí.

Důležitá byla i neformální setkání, italští studenti pro ně vytvořili přátelskou atmosféru. Kontakty studentů po více než půl roce trvání tohoto projektu již nabývají skutečně osobního charakteru, a to napříč všemi partnerskými zeměmi. Studenti z Německa, Itálie, Polska Turecka, Islandu a České republiky k tomu využívají jak Facebooku, kde si vytvořili vlastní skupinu, tak mailové komunikace.

Další mobilita proběhne v říjnu v tureckém městě Manisa.

Forma prezentování jednotlivých prací se přesouvá z původních převážně PowerPointových prezentací do workshopů, kde studenti v národnostně smíšených skupinách společně řeší připravené úkoly. V italském Bari se tento styl práce velmi osvědčil.

(dop)