Soutěžili studenti 2. a 3. ročníků oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Olympiádu zahájila ředitelka školy Mgr. Naděžda Vrbatová PhD.

Zranění byli na třech stanovištích a postupně je ošetřovalo 16 družstev. V každém družstvu byli 4 žáci, kteří zajišťovali první pomoc postiženým.

Při první situaci došlo při autonehodě u jednoho spolujezdce k poranění krční páteře a řezné ráně s žilním krvácením, další měl otřes mozku a u posledního byl po poranění hrudníku otevřený pneumotorax.

Situace druhá - při řezání dřeva postihl jednoho aktéra infarkt myokardu a během nekoordinovaného pádu zranil spolupracovníka a pilou mu způsobil tepenné krvácení na paži a další si zlomil nohu, když na něj spadla hromada polen.

V poslední situaci došlo v chemické laboratoři omylem k vypití kyseliny a při pádu poškozeného a následném bezvědomí došlo k chaosu a ke zranění dalších. Jeden si zlomil klíční kost a druhý utrpěl poleptání na předloktí po rozlití chemikálií.

Všichni studenti prokázali velmi dobré znalosti a úspěšně splnili všechny úkoly. Ocenění zaslouží nejen za znalosti, ale i za zájem, ochotu a nadšení.

Organizaci olympiády zajistily Mgr. Blanka Krovová a Mgr. Radka Křepinská a všechny odborné učitelky se podílely na hladkém průběhu celé akce. Velký dík patří také členům Hasičského záchranného sboru z Havlíčkova Brodu Ladislavu Fixovi, ing. Martinu Hajčmanovi a Mgr. Radku Hovorkovi, kteří byli v hodnotící komisi a zároveň předávali soutěžícím cenné rady ze své praxe.

Vítězem olympiády v PP 2016 se stalo kombinované družstvo 2. ZA a 2. ZL ve složení Šimek Martin, Strašík Josef, Kruntorád Petr a Obrdlíková Tereza, na druhém místě bylo družstvo 3. ZL ve složení Vošická Gabriela, Bláhová Monika, Kasal Jakub a Adámková Kristýna a třetí skončilo družstvo 3. ZA ve složení Janáčková Kateřina, Kynclová Tereza, Kubátová Nikola a Chymo Filip.