Nyní již po třech měsících končí barevným značením povrchu hřiště z umělého vodopropustného tartanu (na snímku). Jedná se o víceúčelové hřiště pro volejbal, malou kopanou, basketbal, tenis a florbal a nechybí ani padesátimetrová běžecká rovinka. Areál bude především sloužit žákům školy i ubytovaným v domově mládeže a také všem zájemcům, kteří se zde mohou sportovně vyžít v době mimo vyučování. Hodnota investiční akce je zhruba dva miliony korun a financována je z vlastních prostředků školy.

Jaroslav Švanda