„Ve školním roce 2020–2021 pracuje ve škole již šest fiktivních firem. Jejich práce je odlišná v porovnání s předcházejícími lety, ovlivňuje ji totiž epidemická situace COVID-19,“ informovala učitelka Vlasty Rýdlová. Jak upřesnila, například jedna z firem AKIWI s.r.o prodává džusy a mošty.

Na gymnáziu pracují v septimě druhým rokem dvě fiktivní firmy Palisovy svačinky, s. r. o., které se zabývají prodejem občerstvení fastfoodového typu, a Izza Plast, s. r. o. „Studenti pracují v rámci distanční výuky online, připravují vizitky, katalogy výrobků nebo zboží, grafické návrhy reklamních materiálů, pomocí kalkulačních technik stanovili ceny,“ popsala současnou školních činnost firem Vlasty Rýdlová.

Fiktivní firma je jednou z možností, jak přiblížit žákům ekonomickou realitu. Pracuje jako skutečná firma, probíhají zde všechny základní činnosti, řídí se platnými právními předpisy. Jediným rozdílem oproti skutečné firmě je fakt, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Práce ve fiktivní firmě by měla napomáhat ke zvýšení samostatnosti žáků, k aplikaci teoretických vědomostí při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy, k získání schopností pohotově reagovat i k získání pocitu odpovědnosti za vlastní práci.