Na vytvoření originální přehradní nádrže mají studenti čas do 17. května 2019. Finálové kolo se bude konat v průběhu června 2019. „Úkolem studentů je navrhnout a vytvořit originální projekt stavby umělé vodní nádrže s přehradní hrází pouze z vlnité lepenky. Dominantou modelu musí být přehradní hráz včetně jejího okolí podle zvolené funkce přehrady a zároveň studenti musí v modelu ukázat vnitřní uspořádání stavby,“ popsala mluvčí projektu Andrea Čeřovská.

Celostátní soutěž Stavby z vlnité lepenky kromě rozvíjení kreativity dětí dlouhodobě poukazuje i na všestranné použití vlnité lepenky jako obalového materiálu a zároveň připomíná její velký ekologický přínos. „Vlnitá lepenka se vyrábí z obnovitelných zdrojů a je stoprocentně recyklovatelná. Oproti ostatním obalovým materiálům je ekologičtější a více tak odpovídá cílům, jako je trvalá udržitelnost a snižování oxidu uhličitého. Navíc další výhodou vlnité lepenky je samotná práce s ní. Snadno se ohýbá, řeže a modeluje,“ vyzdvihl Adam Wisinger, předseda Svazu výrobců vlnitých lepenek.

Budoucí stavařky a stavaři soutěží v několika kategoriích. Pro soutěžící jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 42 000 korun. Autoři nejlepší stavby získají cenu za 20 000 korun. Studenti na druhém a třetím místě obdrží ceny v hodnotě 10 000 korun a 5 000 korun.