„Tento problém se dotýká i naší obce. V loňských letních měsících už sotva stačil dodávat náš současný vrt vodu do obce. Abychom se nedostali do situace, kdy bude obec bez vody, nechali jsme v minulém roce vyvrtat nový vrt. Vrt je vydatný, ale voda není v požadované kvalitě, proto nás čeká v letošním roce vybudování úpravny vody. Do budoucna plánujeme i zvětšení rezervoáru v Olšinách,“ informoval v obecních zprávách obyvatele Oudoleně místostarosta Petr Zvolánek.

Další náklady obci podle místostarosty vznikají při dopravě vody. Jak místostarosta následně popsal, průběžně se vyměňují vodoměry, netěsnící domovní uzávěry, vadné potrubí. Tyto potřebné úpravy se projevily v nákladech na cenu vody. V současnosti vychází cena 1 m³ na 38 Kč. Současná cena vodného (17 Kč/m3 ) tedy neodpovídá skutečným nákladům.

Proto je nutné cenu vody navýšit. „Víme, že většina lidí se chová hospodárně a neplýtvá s vodou, proto budeme brát ohled i na tyto místní občany a zohledníme je v připravovaném návrhu, který budeme projednávat na příštím zasedání zastupitelstva obce Oudoleň,“ dodal místostarosta.