Stalo se tak v sobotu 9. listopadu 2013. Pořádalo ho Mateřské centrum Zvoneček Oblastní charity Havlíčkův Brod. Počasí akci přálo, byť  ji nedoprovázely bílé vločky, ale hlavně, že byl zažehnán dopolední déšť.

Tradiční svatomartinský průvod se konal již pojedenácté. Nejprve herci z dětského souboru ze Zvonečku seznámili přítomné ve třech obrazech se životem Martina – s jeho dětstvím, vojenským životem a následně jeho zvolením za biskupa. Představení se od svých počátků velmi zdokonalilo po stránce technické. Nyní může nabídnout pěkné osvětlení a ozvučení. Za to patří díky městu Havlíčkův   Brod, které tuto akci finančně podpořilo. Poté se tisícovka dětí a dospělých vydala naproti sv. Martinovi okolo rybníka Hastrman. Světélka lampionů rozmanitých barev a tvarů se krásně zrcadlila na hladině rybníka.

V polovině rybníka účastníci průvodu potkali sv. Martina na bílém koni v doprovodu heroldů s loučemi. Doprovod družiny rozdával voňavé svatomartinské rohlíčky. Ty napekly maminky z mateřského centra Zvoneček v počtu 1400 kusů. Účastníci mohli přispět do pokladniček. Vybrané peníze  pokryly výdaje za suroviny na rohlíčky  a materiál na doplnění a obnovu některých kostýmů. Novinkou byla možnost občerstvení horkými nápoji pro děti a dospělé. Ty svou vůní byly předzvěstí nadcházejících chladných dní. 

Hana Fikarová