Svaz neslyšících a nedoslýchavých (SNN) v Havlíčkově Brodě žádal o dva miliony korun, dostal ale jen 640 tisíc, a to dokonce pro celou Vysočinu. Peníze nestačí pokrýt provoz poradenského centra v domě 5. května v Havlíčkově Brodě a už vůbec ne mzdy odborných pracovníků, například tlumočníků znakové řeči.

„Já postoj ministerstva nechápu, zvlášť když si uvědomím, jaké nesmyslné akce se financují z vládních peněz,“ podivuje se jeden z členů SNN František Štický.

Sociální zákon má díry

„Jsme teď v bezvýchodné situaci. Abychom splnili požadavky zákona 108 o sociálních službách ministerstva práce a sociálních věcí, a mohli poskytovat poradenské i tlumočnické služby, nechali jsme se loni zaregistrovat. Abychom splnili podmínky registrace podle zákona, museli jsme zaměstnat a odborně vyškolit pět stálých zaměstnanců i 11 externistů. Teď nevíme, z čeho je budeme platit,“ povzdechla si za vedení SNN Jiřina Kocmanová.

„Handicapovaní pobírají příspěvky od státu a za ně si mají sociální služby kupovat,“ argumentuje ministerstvo. Nad tím se ale Kocmanová jen hořce usmívá. „Naše organizace poskytuje služby neslyšícím podle podmínek registrace bezplatně. Kdyby od nich vybírala peníze, poruší zákon. Navíc sluchově postižení nepatří do kategorie handicapovaných, kteří mají nárok na zvláštní příspěvek od státu a nemají si tedy služby zač kupovat. Zákon o sociálních službách je plný děr a nesrovnalostí, které teď vyplouvají na povrch. Doplatíme však na to my,“ konstatovala Kocmanová.

Organizace, registrovaná jako nezisková, navíc nemůže provozovat žádnou výdělečnou činnost nebo dokonce podnikat. SNN v Havlíčkově Brodě nemůže požádat o pomoc ani pražské ústředí Svazu neslyšících v Praze. V rámci reformy sociálních služeb se SNN s hlavním sídlem v Jihlavě a ostatními pobočkami stalo samostatnou krajskou organizací, která se má teď podělit o ministerských 640 tisíc korun.

„V tom případě musíme propustit všechny zaměstnance, odřeknout spolupráci externistům. Zavřít poradenská centra, kde postiženým zajišťujeme kompenzační pomůcky. Nebo si půjčit a čekat, jestli ministerstvo nezmění názor,“ uvažuje Kocmanová. Organizace SNN zatím oslovuje aspoň jednotlivá města v regionu, aby na činnost organizace přispěla. Ale dotace se pohybují většinou jen v řádu několika tisícovek a na pokrytí veškerých potřeb svazu nestačí.