Dne dětí se zúčastnilo 61 dětí a celkový počet zúčastněných osob bylo více než 170. Většina z organizátorů byla z řad dobrovolníků, kteří ovládají komunikační dovednosti se sluchově postiženými.

Ivana Kohoutová