„Všimli jste si, jak málo ovocných nebo vůbec listnatých stromů, se nyní vysazuje v zahradách nových zástaveb? Že se mění tvář vesnic, měst i krajiny? S celoroční čerstvou nabídkou ovoce v supermarketech se tak nějak potichu vytratila potřeba pěstovat si ovoce doma. Vyžaduje to čas, práci, péči a jisté znalosti. Rodinný sad, který vlastní manželé Dykyjovi v České Bělé, potom působí jako opravdový ostrůvek v poušti,“ míní Jan Uher, manažer obecně prospěšné společnosti Chaloupky, která se zabývá environmentální výchovou a vzděláváním.

Podle něj dříve ostrovy měst, obcí a sadů přirozeně spojovaly aleje ovocných nebo košatých stromů. „Důvod byl jednoduchý. Pocestným a hospodářským zvířatům poskytnout stín a císařským vojskům, která putovala krajinou, šťavnaté ovoce. Kolem císařských silnic to byly především lípy, jasany, jeřáby a ořešáky, tedy ty košaté, a podél méně významných cest ty ovocné. Osvícená Marie Terezie na to dokonce vydala nařízení,“ doplnil Jan Uher.

Část sadu v České Bělé vysázel před dvaceti lety Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy jako součást rozsáhlého projektu. Ve zkušebním sadu probíhala řada experimentů pěstování a roubování stromů. Po deseti letech ústav experiment ukončil a sad nechal v péči rodiny Dykyjových. Na devadesát odrůd jabloní a tři desítky hrušní a slivoní si teď může prohlédnout i široká veřejnost.

„Ekocentrum Chaloupky pořádá exkurzi do tohoto sadu v pátek 15. září. Návštěva sadu je spojena s odborným výkladem Jaroslavy a Jana Dykyjových a Zdeny Koberové ze Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory,“ uvedl Jan Uher.

Prezentace příchozích bude probíhat od 8.45 do 9 hodin. Poté je na programu exkurze sadem a v prostorách Základní školy a Mateřské školy Česká Bělá nakonec proběhne přednáška Zdeny Koberové na téma Staré a krajové odrůdy, historické pěstování ovoce.

Více informací o akci je k dispozici na webových stránkách www.chaloupky.cz.