Konkrétně šlo o pěší zónu podél řeky Sázavy ve směru z centra do lokality v Pěšinkách a dále o vstup do středověkého podzemí za kostelem svatého Václava.

„V souvislosti s chystanou revitalizací náměstí Trčků z Lípy nás zajímalo, jak by studenti svým pohledem a svýma očima řešili podobu obou zmíněných prostranství, která na náměstí bezprostředně navazují," uvedl místostarosta Světlé nad Sázavou Josef Hnik.

Středoškoláci pod vedením svých učitelů vypracovali několik návrhů včetně 3D modelů a vizualizací a vystavili je v zasedací místnosti světelské radnice.

„Na návrzích pracovali letos na jaře studenti oboru kamenosochař se zaměřením na architekturu staveb v zahradách a parcích. Pracovali na nich zhruba tři měsíce," řekla profesorka Lada Slavíčková, která studenty při jejich práci odborně vedla.

Přesné zadání, konkrétní věci

Zvolenou formu spolupráce radnice a studentů akademie jednoznačně přivítala. „Díky přesnému zadání mohli dělat na zcela konkrétních věcech, a to pro ně má samozřejmě daleko větší význam než teoretické práce, které připravují v rámci svých oborů a předmětů bez užší vazby na konkrétní místo," vyzdvihla Slavíčková.

Místostarosta Hnik zdůraznil, že návrhy studentů nezapadnou a město je využije. „Nemohu slíbit, že pěší zóna a vstup do podzemí budou vypadat přesně tak, jak je studenti navrhli. Je ale jisté, že projektantovi doporučíme, aby ta nejlepší řešení do finálního projektu, který bude pro město připravovat, zakomponoval," podotkl Hnik.

Jeden z návrhů, který doplnil i vlastním 3D modelem, připravil student a dnes již absolvent světelské akademie Nikolas Vrána.

„Připravil jsem návrh řešení možné podoby pěší zóny podél řeky Sázavy. Vlastní návrh tvoří nejen model, ale také počítačová vizualizace a řekněme i základní technická dokumentace. Při práci jsem chtěl využít hlavně potenciál, který má v tomto místě řeka Sázava a její pravý břeh," přiblížil svůj návrh Vrána. „I proto jsem do svého návrhu zakomponoval jedno větší a dvě menší dřevěná mola, která by mohli využívat vodáci. Chodník pěší zóny jsem vedl po břehu řeky a obklopil ho jak kamennými terasami, tak zelení, a doplnil ho i řadou laviček a několika stylovými lucernami. Šlo mi především o to, aby se pěší zóna stala příjemným odpočinkovým místem Světlé nad Sázavou," popsal svůj návrh Vrána.

Na otázku, bude-li hodně smutný, jestli radnice nakonec jeho nápady do konečné podoby projektu úpravy pěší zóny nezařadí, Vrána odpověděl: „Smutný asi ne. Dívám se na to realisticky. Byla to moc pěkná práce, která měla smysl. Něco by ale využít mohli," usmál se Vrána.

Představením návrhů úpravy pěší zóny a vstupu do podzemí za kostelem sv. Václava ale zdaleka spolupráce světelské radnice s akademií nekončí.

Studenti v současné době pracují i na vizualizacích a modelech dvou menších parků.