„Ve věznici jsou odsouzené ubytované odděleně, a to z různých hledisek. Základním ukazatelem je typ věznice, který odsouzeným stanovuje soud – dohled, dozor nebo ostraha. Odděleně ubytované jsou také ženy, které se ve vězení nacházejí poněkolikáté nebo které spáchaly zvlášť závažnou trestnou činnost," vysvětlila tisková mluvčí světelského zařízení, Eva Hodná.

Většina odsouzených je umístěna na ubytovnách, které slouží pro standardní výkon trestu. Přesto však zde jsou i specializovaná oddělení. „Tam se umísťují specifické skupiny odsouzených, které vyžadují odlišný přístup. Jsou to oddělení pro mladistvé ženy, kterých máme v současné době čtyři, oddělení pro starobní a invalidní důchodkyně nebo oddělení pro matky nezletilých dětí. Toto oddělení dnes obývá jedenáct matek s jedenácti dětmi," doplnila Hodná.

Preventivní účinek

Během doby, kdy zařízení pro matky s dětmi funguje, jím ve Světlé prošlo více než 130 žen. A jak se zdá, tato sekce s sebou skutečně přináší i preventivní účinek, do výkonu trestu se totiž z tohoto počtu časem vrátili pouze dvě recidivistky.

„Pro přijetí na toto oddělení jsou však stanovena poměrně přísná kritéria výběru. Jsou sem umísťovány odsouzené ženy, které nebyly omezeny v rodičovské odpovědnosti, řádně pečovaly o své dítě, mají finanční zajištění nákladů dítěte ve VTOS a kladné stanovisko Orgánu sociálně právní ochrany dětí. Důležitý je samozřejmě také věk dítěte. Odsouzené by navíc měly skončit trest do dovršení tří let dítěte,"  dodala Eva Hodná.