„V současné době působí na území města mnoho sportovních oddílů, kulturních, tělovýchovných a volnočasových organizací a spolků, které nabízí vyžití nejen mládeži, ale i dospělým. Zastupitelé města proto každoročně zařazují do rozpočtu města nemalou finanční částku na podporu této oblasti života ve Světlé,“ informovala Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru.

Celkem světelské neziskovky, mezi které patří například sportovní oddíly, folklorní soubor Škubánek, Domov Háj, Fokus Vysočina, Mateřské centrum Rolnička, Lyžařský klub Kadlečák nebo třeba šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, dostanou dotace v celkové výši 2 580 500 korun.

„Nejvyšší finanční částka je směřována do oblasti tělovýchovné činnosti, kde je určeno k rozdělení 2 200 tisíc korun. Pro soubory v oblasti kultury je určeno 230 tisíc korun a pro oblast péče o zdravotně znevýhodněné občany bylo přiděleno 200 tisíc korun. Zbytek finančních prostředků ve výši 160 tisíc korun je určen mezi další sdružení a spolky, které působí ve Světlé,“ sdělila Žáčková.

V případě nedočerpání dotací z rozpočtu města nebo nedodržení účelu musí tyto organizace částku dotace vrátit. „Všechny dotace byly schváleny jako účelové, to znamená, že poskytnuté prostředky musí být použity za stanovených podmínek,“ upozornila Žáčková.